SPRs ungdomskonferanse 2008

Målet er å styrke det politiske engasjementet blant samiske ungdomer. Målgruppen er ungdommer i alderen 16-30 år.

Norsk prosjekteier

Sametinget

Prosjektperiode

01.04.2008 - 30.04.2009

Budsjett

Total: 84.268 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sametinget Finland