SÀFÀ 2

Til senteret hører medarbeidere og avdelinger til fem samiske språk: sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, enaresamisk og skoltesamisk. Målene for språksamarbeidet er:
• Samisk språknemnds arbeid og omorganisering av ressurser skal mer effektivt svare for det samiske språkets faglig arbeid og aktuelle utfordringer.
• Styrke og utvikle det nordiske språksamarbeidet.
• Styrke og utvikle det samisk språket slik at hver språkgrupeps behov, utfordringer og ressurser blir utnyttet.
• Berike og sikre samisk språk for framtida.

Norsk prosjekteier

Sametinget

Prosjektperiode

01.01.2013 - 30.06.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sametinget i Sverige og Norge