Sámi Jienat – sång i kör

Sámi Jienat vill utveckla den samiska körmusiken och ta tillvara på gammal traditionell musik, genom att både lära sig av gammalt material och att göra ny musik samt genom att även göra helt nya arrangemang som passar körsång och att göra helt nya körverk eftersom det idag inte finns något material. Sámi Jienat vill omfatta all musik såsom jojker, psalmer och visor. Vi vill också dokumentera och utveckla den samiska musiken, då vi anser att det är ett viktigt kulturarv. Syftet är också att ge utrymme för samtliga samiska dialekter och att hela regionens musikbruk ska tas tillvara och utvecklas, men vi vill ändå att den samiska musikens särart ska behållas och levandegöras på flera nivåer.

Prosjektperiode

31.03.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Total: 101304 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.samijienat.com/