Information och kompetenshöjning om samnordiska samiska läromedel

Målsättningen är att ordna ett seminarium med föreläsningar och utställningar för att få kännedom om samiska läromedel som producerats i Sápmi och därigenom underlätta valet av läromedel som används i undervisningen, samt att skapa samnordiska kontakter för att främja utveckling och samarbete mellan pedagoger och att få kunskap om läromedelsutvecklingen och produktionen.

 

Prosjektperiode

01.11.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Total: 81884 €