Reindriftas økonomiske tilpasning

Norsk prosjekteier

Nordisk samisk institutt

Kontakt

  • Labba, Niklas

Prosjektperiode

01.07.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 195512 Kjell

Total: 33111 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.nsi.no/