Utdanning – immatrielle rettigheter

Forprosjektering av eventuelt samarbeidsprosjekt som skal øke kunnskapene om bruk av samiske immatrielle rettigheter i forbindelse med samiske produkter og næringsvirksomhet.

Norsk prosjekteier

Samerådet

Prosjektperiode

01.05.2009 - 31.10.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 9 000 Kjell

Total: 11 100 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Samerådet, svensk seksjon
Samerådet, finsk seksjon