Praktisk pedagogisk utdanning 2

Norsk prosjekteier

Samisk høgskole

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2005 - 31.01.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 119002 Kjell

Total: 380929 €