Högre utbildning i duodji

Det finns mycket yrkeskunnigt folk som behöver pedagogiska kunskaper, det är detta som projektet ska medverka till. Sámi Duoji har tillsammans med Sámi allaskuvla bedrivit första delen i ett utbildningsprojekt. Totalt 17 studenter på norsk och svensk sida har erhållit 20 p i praktisk pedagogik. För att få full kompetens att undervisa i Sverige och Norge krävs ytterligare 20 p, totalt 40 p, vilket gör att det är mycket angeläget att fortsätta utbildningsprojektet

 

Prosjektperiode

25.05.2001 - 31.12.2002

Budsjett

Total: 82866 €