Program: Interreg Sverige-Norge

Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Opplevelsesnæring – Samarbeid mellom kultur og reiseliv Om prosjektet I dette prosjektet ønsker vi å føre disse næringene tettere sammen, gjennom aktiviteter, nettverk og kunnskapstiltak, og med dette øke attraktiviteten…

Grenseløs arbeidskraft til skogs

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom norske og svenske samarbeidsparter. Skogsstyrelsen står som svensk prosjekteier, med Skogforsk og Gammelkroppa Skogsskola som partnere, mens Skogkurs har det norske prosjekteierskapet. Prosjektet har som…

Cross Border Cyber Capacity

Prosjektet har tre fokusområder: Les mer: Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland – Interreg.no

The Circular Bioeconomy Arena

The Circular Bioeconomy Arena (CBA) Prosjektet skal løfte gode, sirkulære forretningsideer innenfor skogbasert bioøkonomi. Målet er å bidra til – kommersialisering– oppskalering– internasjonaliseringav sirkulære løsninger innenfor skogbasert emballasje og trebyggeri…

SITE

SITE – En smart, integrert og bærekraftig grenseregion En smart, integrert og bærekraftig grenseregion skal utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger for innbyggere, besøkende og næringsliv i SITE-regionen. SITE-regionen består av Sälen, Idre,…

ILSA

ILSA, Innovation Leverage through Systematic Approach Sammen med Peak Innovation har Nasjonalparken Næringshage startet opp prosjektet Innovation Leverage through Systeamtic approach (ILSA). Prosjektet skal bygge kompetanse på innovasjonsledelse og kunnskap…

Kontiki

Kontiki; AI basert beslutningstøtte for pasienter og helsetjenesten Prosjektet vil gi mulighetene til å skape og spre kunnskap samt utvikle og ta i bruk nye verktøy for fremtiden. Det vil…

Side 1 av 4
1234