Program: Interreg Sverige-Norge

St Olavsleden

St Olavsleden – besøksnæring gjennom et gemensamt kulturarv Leden er idag en pilegrimsled under utvikling for framfor alt vandrere og syklister. St. Olavsleden er 58 mil lang, fra kyst til…

Mid Nordic Visual Lab

Med et utgangspunkt i å sikre manus og historiefortellings kraft, der målet er å synliggjøre hele den audiovisuelle industrien, styrke den kunstneriske og kreative kapitalen som finnes, samt posisjonere en…

SENAVIS

Det finnes i dag sensorer som måler vannfilmtykkelse, men det mangler fortsatt teknologi for å måle hvor mye salt/kjemikalier ligger igjen. Slik teknologi er svært ettertraktet i bransjen fordi det…

Green Flyway 2

Testarenaene skal tilrettelegge for testing av utslippsfrie fly, UAV(droner), motorer/komponenter og programvare/ATM. Samtidig åpner bruk av autonome luftfartøy nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Prosjektet vil kartlegge mulighetsrommet…

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

Integrert grenseregion

Mål og målgrupper Målet for prosjektet er å øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i regionen. Dette gjøres ved å øke integrasjonen og ved å bedre utnytte hverandres ressurser…

SING

Synergos Inom Nordens Gröna Bälte – SING Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap.…

Unge Sirkulære muligheter

Vi skal gi lærere og elever økt kunnskap om sirkulærøkonomi, slik at elevene er i stand til å drive sirkulære ungdomsbedrifter. På lang sikt vil dette bidra til adferdsendring og…

Vil løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer i Nordens Grønne Belte

I desember 2023 kom gladnyheten om tilskudd til det nye norsk-svenske Interreg-prosjekt Synergier Innen Nordens Grønne Belte (SING). KBT Fagskole i Trondheim og den svenske samarbeidspartneren Coompanion skal sette søkelys på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer på tvers av grensen. Målet er å øke konkurransekraft og skape nye arbeidsplasser i Midt-Norge og Midt-Norrland.

Side 1 av 5
12345