Vil du utvikle det internasjonale samarbeidet i ØKS-regionen?

Vil du bidra til grenseregional utvikling i Norge, Sverige og Danmark? Brenner du for brobygging mellom myndigheter, organisasjoner og mennesker? Er du tidlig i karrieren og har du oppdatert kunnskap om økonomi og administrasjon i bagasjen. Da kan det hende at Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet har en jobb til deg.

Programmet lyser nå ut to stillinger:

Ser dette interessant ut? Da bør du klikke på lenkene over for å lese utlysningene i sin helhet.

Bidra til internasjonaliseringen i Østfold
Internasjonalt samarbeid er ett av flere verktøy som Østfold fylkeskommune benytter i arbeidet med å nå målene i fylkesplanen og for å gjennomføre politiske beslutninger. Internasjonal seksjon følger opp europeiske medlemsorganisasjoner, forvalter og drifter Interreg Sverige-Norge- og ØKS-programmene og mobiliserer interne og eksterne aktører i Østfold til bruk av EU-programmene. Fylkeskommunen er medlem av flere europeiske organisasjoner og deltar i mange EU-finansierte prosjekter. En av de ansatte i seksjonen skal begynne i ny jobb. Derfor søker Østfold fylkeskommune etter en engasjert og dyktig økonom med gode samarbeidsevner for snarlig tiltredelse til et engasjement som prosjektcontroller. Engasjementet varer ut 2019, med muligheter for forlengelse.

Klikk her for å lese hele stillingsutlysningen.