Tilbake

Interreg Europe dokumenterer langtidseffektene

Økt bevissthet, ny kunnskap, økt kapasitet, nye verktøy, god praksis, nye metoder og ny politikk. Listen over effekter fra det alleuropeiske Interreg-samarbeidet er lang.

Interreg Europe-programmet har gjennomført en studie for å kartlegge de langsiktige effektene av interregionalt samarbeid. Studien er basert på 150 prosjekter fra Interreg IVC-programmet, forløperen til Interreg Europe som ble avsluttet i 2014.

Fire av fem respondenter fra 21 land rapporter at en politikkendring fant sted i deres regioner takket være læringen fra prosjektene – i form av at prosjektpartnere har fått økt bevissthet, ny kunnskap, økt kapasitet, og adoptert god praksis (metoder, verktøy, tilnærmingsmåter osv.) fra andre europeiske partnere. De langsiktige effektene har i de fleste tilfellene materialisert seg gjennom en ny aktivitet, et nytt prosjekt eller initiativ som på ulike måter har forbedret politikken for innovasjon, SMB’ers konkurranseevne, lavkarbon-økonomi, inkludert transport, miljø og kulturminnevern.

Prosjektene har også i ført til bedre forvaltning av aktuelle politikkinstrumenter som nasjonale og regionale strukturfondsprogrammer og til endret strategisk fokus i disse. Ifølge studien har IVC-programmet gitt opphav til et stort mangfold av ringvirkninger (katalysatoreffekt) og bidratt til god “avkastning” av relativt beskjedne investeringer målt i form av prosjektenes budsjetter.

Eksempler på langsiktige effekter:

 • Forbedrede finansielle instrumenter (lån og garantier) og finansieringsordninger for SMB’er som gir mer fleksible finansieringsmuligheter for å styrke innovasjon og samarbeid med FoU-institusjoner
 • Utvikling av laboratorier for å teste nye produkter og inkubatorer for å fremme entreprenørskap og kreativitet
 • Bedre tilgjengelighet til turistdestinasjoner og diversifiering av turiststrømmer
 • Mer effektiv forvaltning og natur- og kulturarvsområder
 • Investeringer i fornybar energi (vindturbiner) og forbedret energieffektivitet i offentlige bygninger
 • Reduserte CO2-utslipp gjennom bruk av energiregnskaper (audits)
 • Opprettelse av nye organisasjoner, som f.eks. kollektivtransportselskaper og inkubatorer
 • Nye transporttjenester for personer og gods i landlige områder
 • Økt bruk av elektriske kjøretøyer
 • Endring av den strategiske innretningen på strukturfondsprogrammer, regionale strategier og smarte spesialiseringsstrategier – f.eks. at kreative næringer løftes høyere opp på den politiske agendaen, eller at sosialt entreprenørskap får økt fokus.

Interreg Europe-programmets nettsider finner du en rekke gode eksempler fra Interreg IVC-perioden. Her kan du lese hele rapporten, mens en kortfattet brosjyre er tilgjengelig her.

Kontakt

 • Jon Halvard Eide

  Agder fylkeskommune

  +47 91 69 75 22

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake