Ønsker du støtte til samarbeid med Europa? Nå har du sjansen!

Video: interregeurope.eu

Gjennom Interreg Europe bidrar prosjektdeltagere fra hele Europa til å gjøre hverdagen bedre for mer enn en halv milliard innbyggere. Den fjerde utlysningen av økonomisk støtte til alleuropeiske samarbeidsprosjekter åpner 7. mai, med søknadsfrist 22. juni. Det er likevel liten grunn til å vente med søknadsforberedelsene: Søknadspakken med relevant dokumentasjon og hjelpemidler er allerede publisert på programmets nettsider. Pakken består av søknadskriterier, oppdatert programmanual og maler for partnererklæringer og støttebrev.

Last ned søknadspakken her

Her kan du lese mer om søknadsprosessen

LES MER: Her har vi samlet de beste rådene for å lykkes med Interreg Europe-søknaden

Du kan også sjekke relevans og støtteberettigelse via programmets onlineverktøy. I neste steg gis prosjektet personlig feedback, enten via mail, telefon eller Skype.

På Interreg Europes nettsider får du i tillegg tilgang til en database og forum for utveksling av prosjektideer og partnersøk. Interreg Europe er også aktivt til stede på Facebook og Twitter. Du kan også la deg inspirere av aktive Interreg Europe-prosjekter med norsk deltagelse i vår prosjektdatabase.

Husk at du også kan kontakte nasjonalt kontaktpunkt for programmet for råd og veiledning. Kontaktinformasjon finner du under denne artikkelen.