1.262 vil styrke Europas regioner gjennom samarbeid

Til tross for noe færre søknader enn forrige utlysningsrunde, er det fremdeles stor interesse for regional utvikling gjennom Interreg Europe-samarbeidet. Til sammen 170 prosjektsøknader ble sendt inn før fristen 20. juni. Hele 1.262 organisasjoner fra 29 land står bak søknadene, som i alt søker om 212 millioner euro fra EUs fond for regional utvikling (ERDF).

Ni norske aktører er å finne blant de 170 søknadene. Disse søker om til sammen 1.073.544 euro fra de norske Interreg-midlene.

Brorparten av prosjektene faller fremdeles inn under satsingsområdet forskning og innovasjon, selv om prosentandelen har gått tilbake fra 96,4 % til 56,33 % under årets søkerunde.

Interreg Europe

Interreg Europa inkluderer samtlige 29 medlemsland i EU, i tillegg til Sveits og Norge. Den fjerde utlysningen har dermed fått inn søknader fra alle land som deltar i Interreg-samarbeidet.

Det overordnede målet i Interreg Europe å fremme sosial og økonomisk integrasjon gjennom regionalt samarbeid. I tillegg skal regionene dele erfaringer og fremme «god praksis». Dette understøtter Europa 2020-strategien: EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting mellom 2010-2020.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknadene. I løpet av de kommende ukene vil det bli frigjort mer informasjon om den videre saksgangen og når en endelig avgjørelse er klar. Interreg.no holder deg oppdatert

Partnere fra samtlige 29 EU-land har sendt inn søknader til den fjerde utlysningsrunden. Ni norske partnere er å finne blant søkerne.