Program: Interreg Aurora

AirHerd

Områder med vanskelig tilgjengelige utmarksområder kan nå nås gjennom dronekameraer. Droner kan gjøre det lettere å finne, samle og drive rein. Økt bruk av droner kan redusere gjeternes CO2-utslipp. Dette…

Arctic Europe Tourism Cluster – AETC

Arctic Europe Tourism Cluster – AETC Verden endrer seg raskt, og fornyelse av turismen er nødvendig pga. raske endringer i kundeprofiler og atferd. Det er også krav om bærekraft (økologisk,…

Arctic Music Circle

Prosjektet skal skape bærekraftige samarbeid mellom musikere, arrangører og produsenter over landegrensene. Det skal også etablere nettverk, bidra til kompetansedeling og skape nye samarbeidsformer mellom deltakere i de tre land.…

NHDS – Nordic Health Data Space

Prosjektet har som mål å styrke lokal og regional samarbeid om deling av helsedata, øke regional kapasitet på utnyttelse av helsedata, minimere hindringer ved deling og gjenbruk av helsedata, og oppnå et…

AuroraSpace

Boosting Space Business – Aurora Region Space Economy Ecosystem (AuroraSpace) Our project consortium of university and research institute members focuses on the developing space innovation ecosystem in the Aurora Interreg…

ICH North

ICH North – Passing On Our Musical Heritage I samsvar med UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv (2003) har prosjektet en tilnærming basert på «bottom-up»-tenkning og samskaping. Slik kan…

Innovative Rooms

Det forberedende prosjektet vil gjennomføre en forundersøkelse for interessentanalyse og for teknologisk implementering av konseptet. Dette inkluderer tekniske kravspesifikasjoner for operatører, utarbeidelse av kostnadsoverslag, samt identifisering av AV-utstyr som kreves…

Side 1 av 4
1234