Program: Interreg Aurora

Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord

Forstudie for kapasitetsbygging av et nettverkssamarbeid innen finsk-ugriske kulturer, språk og bærekraftig turisme i nord – Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord Småskalaprosjektet Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord er…

ANSEL

Access the North with the Speed of Light – ANSEL Målet med prosjektet «Access the North with the Speed of Light – ANSEL» er å etablere et samarbeidende, tverrsektorielt nettverk…

Felles Fjellrev

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox Målet med dette prosjektet er å forbedre bevaringsstatus den fennoskandiske fjellreven gjennom grenseoverskridende forvaltning, forskning og formidling. Dette skal gjøres av et…

CLAP

CLAP – Kommunikasjon og tilpasning av klimaendringer i arktiske verneområder Gjennom pilotering av planlegging for tilpasning, vil prosjektet også ta opp det felles behovet for å finne bærekraftige løsninger som…

Planlegger en samisk Arendalsuke i Kautokeino

ReCap ASáp står for «Regaining capacity in a changing Sápmi» og har fått finansiering gjennom Interreg Aurora. Det ledes av Samerådet og de Finske Samenes Sentralforbund (Suoma Sámiid Guovdášsearvi). Prosjektet…

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

From Labs to Landmarks

Regionen kjennetegnes av små destinasjoner, og reisende besøker vanligvis minst to eller alle tre landene i løpet av turen sin. Tverrgående turisme er et viktig salgsargument i regionen. Det er…

Grenseløs, ansvarlig vandringsturisme

Det ligger et stort mulighetsrom i det å jobbe med oppdatert, digital informasjon rettet mot fjellvandreren i grensefjellene. Arbeidsfeltet er stort og komplekst og det er behov for å involvere…

Side 1 av 5
12345