Du kan påvirke utformingen av Interreg Aurora innen 16. juni

EU-kommisjonen har invitert alle Interreg-programmer til å konsultere interessenter og innbyggere for å få innspill til programperioden etter 2027. Nå har du sjansen til å bidra til utformingen av Interreg Aurora programmet. Hver region står overfor ulike problemstillinger og utfordringer. Det er derfor av stor betydning at Interreg fortsetter å gi spillerom for disse.

Hvilke utfordringer kommer til å bli viktigst i fremtiden? Hvordan kan Interreg adressere dem? Nå inviterer Interreg Aurora alle aktører til å dele sine meninger og dermed bidra til utformingengen av neste programperiode.

Det vil bli satt sammen en rapport basert på svarene fra undersøkelsen, data fra intervjuer og gjennomførte workshops. Denne rapporten skal overleveres til EU-kommisjonen i slutten av 2024.

Svar på undersøkelsen senest 16. juni 2024

Det tar maksimalt 10 minutter å svare på spørreskjemaet. Du kan velge å svare på engelsk eller nordsamisk.


Les mer om undersøkelsen her: Interreg Aurora consultation with stakeholders on the programme post 2027 – Interreg Aurora

Du kan svare på undersøkelsen her: Survey Powered by Webropol (webropolsurveys.com)

Nå kan du bidra med dine ideer!

Interreg Aurora er et program i EUs Interreg-fellesskap for grenseoverskridende samarbeid, og den nåværende programperioden gjelder for 2021 – 2027. Programmet muliggjør samarbeid på tvers av landegrensene i de nordlige delene av Europa og Sápmi. Bærekraftig utvikling er programmets overordnede mål. Nå kan du bidra til utformingen av programmet i den etterfølgende programperioden.

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til GDPR-reglene.

Les mer og bli inspirert av våre pågående projekter.

logo Interreg Aurora

Har du sprørsmål?

Kontakt: interregaurora@lansstyrelsen.se

Kontakt

Ian Jawahir

Troms fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tromsfylke.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora

Amanda Mannervik

Länsstyrelsen i Norrbottens län

+46 10 225 56 69

amanda.mannervik@lansstyrelsen.se

Medlem av sekretariat, Interreg Aurora

Birgitte Wohl Sem

Kommunal- og distriktsdepartementet

+4722247016

+4790150981

Birgitte-Wohl.Sem@kdd.dep.no

Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling