Program: INTERACT

Interact i 2015

Interact har laget en innholdsrik aktivitetsplan for 2015.

Videokonkurransen avsluttet

Fristen for innlevering av bidrag til videokonferansen i regi av INTERACT er nå passert, og de 93 videoene som oppfylte kriteriene er nå lagt ut. Én av dem – «Barents Mediasphere» – har norsk tilknytning, og du kan se videoen her.

Fokus på innovativ formidling

I den nye programperioden, spiller den nye generasjonen kommunikatører en veldig viktig rolle. SumLab tilbyr en innovativ platform for kunnskapsutveksling og inspirasjon.

Ny Interreg-profil presentert

Det nye varemerket for Interreg er nå blitt presentert. Den nye logoen sammen med et helhetlig presentasjonskonsept skal gjøre resultatene av det europeiske terriorielle samarbeidet mer synlige.

Lanserer videokonkurranse

INTERACT ønsker å løfte fram resultater og fordeler med samarbeid over landegrensene i Europa. Derfor har de sendt ut en bred invitasjon til å delta i en videokonkurranse.

Sommer-camp for veiledere

INTERACT planlegger en 4-dagers sommerskole for aktører som skal veilede kommende Interreg-prosjekter.

INTERACT ute på høring

INTERACT ønsker innspill til forslag til operativt program for perioden 2014-2020. Høringen er åpen til 5. mai 2014.

Interact med aktivitetsplan

Interact har laget en aktivitetsplan for 2014. Her kan du finne svare på de fleste spørsmål, samtidig som du også får den forventede grad av nødvendig support.

Side 2 av 2
12