Tilbake

Fokus på innovativ formidling

I den nye programperioden, spiller den nye generasjonen kommunikatører en veldig viktig rolle. SumLab tilbyr en innovativ platform for kunnskapsutveksling og inspirasjon.

SumLab er et innovativt lærings- og kunnskapsnettverk av informasjonsmedarbeidere som jobber med EUs samhørighetspolitikk – både på prosjekt- og programnivå.

Den nye generasjonen kommunikatører spiller en veldig viktig rolle for at samhørighetspolitikken skal bli så effektiv og resultatorientert som mulig. Tilnærmingen på SumLab er basert på personlig kontakt, «bottom-up» og ikke institusjonell. Fokuset er eksperimentell læring basert på nettverk og utveksling av «god praksis» innen kommunikasjon.

Konferansen #SumLab2014 arrangeres 23.-26. september i Calabria, Italia, og er begrenset til 50 deltakere, så intersserte bør melde seg på så snart som mulig. Se linken til høyre for påmeldingsskjema og mer detaljert informasjon.

Påmeldingsfrist: 15. juli.

Kontakt

  • Godal, Odd

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    +47 22 24 70 21

    Send e-post

    Ansvarlig for Interreg-programmene i Norge

Tilbake