Interact i 2015

Interact har som fokus å bistå programmene i program- og økonomistyring, kapitalisering og kommunikasjon. I 2015 skal Interact gjennomføre mer enn 60 arrangement, gi ut ti nye publikasjoner, samt stå bak en rekke ulike arenaer for kunnskapsdeling og nettverksbygging. Aktivitetsplanen er utviklet etter at Interact-teamet har lyttet nøye til behov og ønsker fra aktørene i de ulike Interreg.

Klikk her for en fullstendig oversikt over hvordan Interact kan hjelpe deg i 2015