Tilbake

Sommer-camp for veiledere

INTERACT planlegger en 4-dagers sommerskole for aktører som skal veilede kommende Interreg-prosjekter.

Det gis opplæringi alle fasene ved prosjektledelse, og de krav og forventinger som stilles i de ulike prosjektfasene. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot de endringer som forventes å komme i den nye programperioden 2014-2020.

INTERACT har som mål at deltakerne skal få praktiske tips til hvordan de kan styrke og legge til rette for samhandling og samarbeid i prosjekter. Ikke minst vil sommerskolen rette fokus mot måloppnåelse i de kommende prosjektene.

Sommerskolen retter seg spesielt mot programsekretariater, programledelse, koordinatorer og kontaktpunkt. Det vil bli satt en maksimal deltakergrense på 20 personer. Nærmere opplysninger vil bli publisert på INTERACTs hjemmeside.

 

Tilbake