Sommer-camp for veiledere

Det gis opplæringi alle fasene ved prosjektledelse, og de krav og forventinger som stilles i de ulike prosjektfasene. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot de endringer som forventes å komme i den nye programperioden 2014-2020.

INTERACT har som mål at deltakerne skal få praktiske tips til hvordan de kan styrke og legge til rette for samhandling og samarbeid i prosjekter. Ikke minst vil sommerskolen rette fokus mot måloppnåelse i de kommende prosjektene.

Sommerskolen retter seg spesielt mot programsekretariater, programledelse, koordinatorer og kontaktpunkt. Det vil bli satt en maksimal deltakergrense på 20 personer. Nærmere opplysninger vil bli publisert på INTERACTs hjemmeside.