INTERACT ute på høring

De 30 deltakende landene, og programmets ledelse, sekretariat og koordinatorer har bidratt til utformingen av operativ programplan, som kan lastes ned her.

I forbindelse med høringsrunden, er det satt opp et nettbasert spørreskjema, hvor du kan gi dine innspill fram til og med 5. mai 2014. INTERACT inviterer alle til å si sin mening.

Du finner lenken til det online høringsskjemaet, samt en PDF-versjon av dette, via lenkene til høyre.