Slik styrer du programmer best mulig

Publikasjonen Best Practices of Programme Management fra INTERACT, samler gode eksempler på vellykket programledelse fra både grenseoverskridende og transnasjonale samarbeidsprogrammer.

Du kan laste ned publikasjonen via lenken til høyre.

Publikasjonen er det håndfaste resultatet av et to dager langt URBACT-seminar om erfarings- og kunnskapsdeling mellom europeiske samarbeidsprogrammer, som ble gjennomført i desember 2013. Målet for seminaret var å identifisere gode eksempler på programledelse fra implementeringsfasen for programperioden 2007-2013. I alt deltok 28 representanter fra ulike programmer på seminaret, som ble gjennomført i Riga.

Nå håper man at eksemplene som er beskrevet, skal være til god hjelp ved overgangen til programperioden 2014-2020.

I publikasjonen får du tips til alle programfasene:
– Programutvikling
– Prioriteringer og finansiering
– Prosjektimplementering og oppfølging
– Kommunikasjon og resultatformidling
– Program- og prosjektavslutning

Cover_Programme_Management_Best_Practices