Arkiv

Samisk hjelpetelefon for bedre folkehelse

Bedre folkehelse for innbyggere i Sápmi Interreg prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sápmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker,…

Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland

Styrke motstandsdyktighet mot trusler Det overordnede målet er å styrke og utvikle Innlandet og Värmlands forsknings- og innovasjonskapasitet innen cyber- og samfunnssikkerhet. Hensikten er å styrke grenseregionenes konkurransekraft og motstandsdyktighet…

Samarbeidsprosjekt kjemper mot ensomhet

Forfatter: Walter Norman Wehus Arendal kommune ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Samarbeidsprosjekter som dette gir økt kunnskap og forståelse, nye perspektiver, inspirasjon til alternative løsninger, og innovasjon og drivkraft til å…

Side 5 av 108
1...456...108