Nye forretningsmodeller for matprodusenter

Prosjektet BASCIL vil støtte små matprodusenter i å teste nye forretningsmodeller for å diversifisere virksomheten. Den norske prosjektdeltakeren HANEN forventer å utvikle flere nye reiseruter som del av prosjektet. De ønsker også å sette sider og ost på kartet. Dette skal de ta fatt på de neste tre årene med økonomisk støtte fra Interreg Østersjøprogrammet.

Norsk partner forventer å sette sider og ost på kartet

Norsk partner i prosjektet er HANEN. Dette er en bransje- og markedsorganisasjon for alle virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. De forventer at prosjektet vil bidra til at det utvikles reiseruter med utgangspunkt i sider-produksjonen i Ryfylke, Hardanger, Sogn og andre steder. Det blir også tatt initiativ til å utvikle en osterute med utgangspunkt i Ostebygda i Buskerud. Pilot i prosjektet er www.siderklynga.no i Hardanger.

Jan Tjosås, leder for næringsarbeidet i Kvam herad og norsk prosjektleder for Interreg Østersjøprosjektet BACIL
Jan Tjosås, leder for næringsarbeidet i Kvam herad og norsk prosjektleder for Interreg Østersjøprosjektet BACIL

Dette prosjektet vil gi spennende resultater og gi oss nye gastronomiske reiseruter som kombinerer mat, drikke og overnatting, sier, Jan Tjosås, leder for næringsarbeidet i Kvam herad og norsk prosjektleder for Interreg Østersjøprosjektet BACIL.

Smak av Sogn   
Fotograf: Bedriften
Smak av Sogn Fotograf: Bedriften

Tunge tider for små matprodusenter

Små matprodusenter har hatt vanskelige tider på knyttet til den tilbakelagte pandemien og energiprisene som deretter spratt i været. For mange bønder har produksjonskostnadene økt og forårsaket en jevn nedgang. Det har til og med ført til nedlagte familiebedrifter. Små matbønder i distriktene er blant de mest sårbare gruppene.

En mulig løsning for å lette byrden

Prosjektet BACIL tar utgangspunkt i at et av sporene som små matprodusenter kan følge er en diversifisering av forretningsporteføljen sin. Små matprodusenter kan for eksempel utvide sin konvensjonelle matproduksjon til nye tjenester innen kulinarisk turisme. Det ville i praksis bety at bøndene ville innlemme tjenester som prøvesmaking, gårdsbesøk, gastroturer, smaksruter eller sesongbaserte gårdsrestauranter med sin tradisjonelle matproduksjon. Dette vil tillate dem å være nærmere og mer synlige for sluttbrukere. Det vil dermed hjelpe produsenter med å forkorte verdikjeden til produktene sine og nå nye kunder. Det kan for eksempel skje gjennom direktesalg.

Internasjonalt konsortium står klar

Ideen med diversifisering av virksomhet til bærekraftige kulinariske turisme tjenester vil bli drevet av dette nyetablerte kjerneprosjektet. Det ledes av den svenske partneren KRINOVA Incubator & Science Park med sin sterke tradisjon for matinkubasjon. Gjennom et nettverket av 500 matbedrifter samler prosjektet 15 partnere fra 8 land over hele Østersjøregionen.

Blant partnerne er offentlige myndigheter, støtteorganisasjoner for næringslivet, frivillige organisasjoner som representerer lokale næringsmiddelforeninger og forskere.

I samspill av ulik kompetanse og kunnskap skal partnerne utvikle konkrete løsninger for små matprodusenter. Nærmere bestemt vil små matprodusenter teste bærekraftige «business-to-customer»-modeller (B2C) for bygdeturisme.

Knytter matprodusenter sammen med andre næringslivsaktører

Målet er at lokale matprodusenter skal bringes sammen med andre aktører innenfor næringsutvikling. Som et eksempel vil små matprodusenter delta i de organiserte kulinariske turisme-hackathonene for å komme i kontakt med reiselivseksperter, turoperatører og lokale arrangører av arrangementer. Et hackathon kan beskrives som raskt og morsomt teamarbeid.

Som et resultat vil nye turistattraksjoner og nye gastroturer og -ruter utvikles som en del av strategien for diversifisering av næringslivet.

Prosjektpartnere

HANEN

KRINOVA Incubator & Science Park

Foto: Baltic Sea Food
Foto: Baltic Sea Food

Kontakt

Jan Tjosås

Kvam herad

+47 920 18 9112

jan.tjosaas@kvam.kommune.no

Norsk prosjektleder for Interreg Østersjøprosjektet BACIL

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@viken.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Bernt Bucher-Johannessen

HANEN

+ 47 91 33 31 48

bernt@hanen.no

Daglig leder