Statssekretær Prestbakmo fremmer norske synspunkter i Brussel

Forfatter: Olav Mydland

Forrige uke deltok Statssekretær Prestbakmo på 11 møter ila 32 timer i Brussel. På en fullpakket agenda stod møter med EUs utenrikstjeneste, med Generaldirektoratet for regional- og byutvikling samt møter med EFTA og EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Tre uker fersk i jobben ledet statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo en delegasjon fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til Brussel med ønske om å lære mer om hva som er på agendaen i EU og for å fremme norske synspunkter ovenfor viktige samarbeidspartnere.

Første dag i Brussel bestod av møter med den norske ambassadøren til Belgia og fungerende leder av EU delegasjonen, Per Strand Sjaastad. Han fortalte om hvordan EU har utviklet seg de siste årene, og hvordan grønn omstilling og krigen i Ukraina preger overskriftene i EU.

Interreg-programmer setter søkelys på regionalpolitiske utfordringer

Siden 1996 har Norge deltatt i EUs regionalpolitiske programmer – Interreg. Norge deltar i ni programmer, som fremmer regional utvikling, utveksling av kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst på tvers av landegrensene. Norsk deltakelse i Interreg skjer utenfor selve EØS-avtalen da regionalpolitikk ikke er en del av EØS-samarbeidet.

Møtet mellom den norske delegasjonen og fungerende generaldirektør Normund Poppens handlet om utfordringene både EU og Norge møter i distriktspolitikken. Et stort felles problem er en aldrende befolkning. EU har de siste årene satt søkelys på disse utfordringene. 1/3 av EUs totale budsjett er rettet mot regionalpolitiske mål. Delegasjonen fra KDD tok blant annet opp regjeringens sterke fokus på nordområdene og informerte om grønt industriløft og den kommende distriktsmeldingen. KDD har også ansvar for en av seks piloter under EUs Territorielle Agenda 2030, som heter small places matter. Her vil KDD presentere en sluttrapport av prosjektet under generaldirektørmøtet i Stockholm 15. mai.

Statssekretær Prestbakmo med Generaldirektør i DG REGIO Normund Poppens.
Statssekretær Prestbakmo med Generaldirektør i DG REGIO Normund Poppens.

Fremmer økt forståelsen for forholdene i Arktis

Senere stod møte med Nord-Norges Europakontor på programmet. Det finnes over 300 regionskontorer i Brussel, seks av disse er norske og jobber med å knytte kommuner og fylkeskommuner på arbeidet som foregår i EU. Nord-Norges Europakontor har et spisset samarbeid med Europakontorene for Nord-Finland og Nord-Sverige hvor de arbeider systematisk mot Europaparlamentet og EUs generaldirektorater for økt forståelsen for forholdene i Arktis og mulighetene som finnes i regionen.

Statssekretær Prestbakmo hadde også møte med EUs utenrikstjeneste ved senior Arctic expert, Mr. Terkel Petersen. EU er en viktig aktør i nordområdene og utviklet allerede i 2008 den første arktiske strategi. Det er viktig for Norge og KDD at vi fremmer våre interesser i nord overfor EUs utenrikstjeneste, og at de også ser betydningen av at nordområdene skal være gode steder å bo.

Se Statssekretær Prestbakmos intervju om turen her!

Kontakt

Olav Mydland

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 97 71 91 00

olav.mydland@kdd.dep.no

Førstekonsulent, Regionalpolitisk avdeling i KMD, Interreg Østersjøprogrammet