Interreg Sverige-Norge gav 54 millioner NOK i støtte

Skulpturen «Lyden av Lillestrøm» Foto: Marie B. Låte

I forrige uke var styringsgruppen for Sentrale Skandinavia samlet til møte i Lillestrøm. Der vedtok de støtte til 5 prosjekter som søkte på utlysning 3 fra Interreg Sverige-Norge programmet. Nå får til sammen syv prosjekter i delområdene Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia til sammen drøyt 54 millioner norske kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Samarbeid over landegrensene utgjør en forskjell

Styringsgruppemøtet ble holdt i Lillestrøm, og ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, holdt innledningsvis en presentasjon av kommunen. Han fortalte videre til sekretariatet hvorfor grenseoverskridende samarbeid innen Interreg er viktig for Lillestrøm kommune.

Vi står foran store omstillinger i årene som kommer. Klimaendringer, demografisk utvikling, kompetansekrav i arbeidslivet og krig i Europa setter oss på prøve. For å få til store ting må vi samarbeide – også over landegrensene.

Deltakelse i Interreg Sverige-Norge programmet åpner for akkurat dette engasjementet og gir gode muligheter for å gjøre en forskjell for egne innbyggere og alle andre i regionen vår, sier Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm.

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm på styringsgruppemøte i Interreg Sverige-Norge

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm på styringsgruppemøte i Interreg Sverige-Norge. Foto: Helmik Slora Kristensen

Styringskomiteen i Sentrale Skandinavia besluttet støtte til 5 prosjekter. Ytterligere to aprosjekter fra delområde Nordens Grønne Belte har denne våren mottatt støtte fra programmet.

Syv prosjekter med samlet verdi på 95 millioner NOK

Syv prosjekter i delområdene Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia får til sammen drøyt 54 millioner norske kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Det ble klart etter at det er gjennomført møter i styringskomiteene i begge delområdene med vedtak for alle prosjektsøknadene i utlysningsrunde 3. Den nøyaktige summen for de syv prosjektene er 54 314 630 norske kroner.

Samlet verdi for de syv grenseoverskridende prosjektene er på drøyt 95 millioner nok. To av prosjektene har tilhørighet i delområde Nordens Grønne Belte og resterende 5 i delområde Sentrale Skandinavia.

Du kan lese mer om hvilke prosjekter som fikk støtte her.

Kontakt

Marie B. Låte

Innlandet fylkeskommune

+47 41 22 87 33

marboh@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune