Mer attraktive helårsdestinasjoner i grenseregion mellom Sverige og Norge

Gjennom tre år med målrettet arbeid har Interreg Sverige-Norge prosjektet SITE III bidratt til å gjøre grenseregionen mellom Trysil og Engerdal på norsk side og Malung-Sälen og Älvdalen på svensk side mer attraktive og bærekraftige som helårsdestinasjoner for besøkende. Pandemien gav et overraskende løft ved at den førte til økt interesse for naturbasert ferie i eget hjemland. Dette har gitt hele regionen et løft i forhold til både produktutvikling og antall besøkende i sommer-høsthalvåret. Dette har resultert i økt verdiskaping og helårig sysselsetting.  Besøksnæringen i SITE-regionen omsetter nå for 5,6 milliarder NOK.

SITE-regionen merket som bærekraftige reisemål

SITE-regionen er området over grensen mellom Sverige og Norge i området Trysil, Engerdal, Malung-Sälen og Älvdalen.  Gjennom prosjektperioden har det utviklet seg videre innen bærekraft i reiselivet. Gjennom en omfattende remerking av den norske ordningen «Merket for Bærekraftig reisemål» er alle de 4 destinasjonene remerket for 3 nye år.

Bak dette ligger mange gode tiltak, analyser og kartlegginger. Arbeidet med bærekraft er godt forankret i besøksnæring så vel som i kommunene, og det finnes organisering og plan for å drive arbeidet videre. I forbindelse med dette arbeidet er det tatt tak i utfordringen med å kommunisere bærekraft på en god måte. Prosjektet har tatt frem et Konsept for hvordan destinasjonene skal kommunisere bærekraft. Dette er gjennomført både i Trysil og Engerdal.

Se Trysil.com: https://www.trysil.com/Barekraftig-reisemal/

Se Femund Engerdal: https://femundengerdal.no/baerekraft/

Foto: Johsgård turistsenter, Destinasjon Femund Engerdal
Foto: Johsgård turistsenter, Destinasjon Femund Engerdal

Kompetansekartlegging viser hva som må til fremover

Prosjektet gjennomførte en kompetansekartlegging der man beskriver hvilke kompetansehevende tiltak SITE-regionen må iverksette for å fremstå som attraktiv for både fastboende, besøkende og bedrifter og for å lykkes med å utvikle SITE-regionen til en bærekraftig internasjonal helårsdestinasjon.

Pandemien med overraskende løft til prosjektet

Koronapandemien førte til økt interesse for naturbasert ferie i eget hjemland. Dette gav en overraskende positiv utvikling, vekst og økt verdiskaping i hele SITE-regionen. Med økt besøk i regionen har utvikling av stier for vandring, sykkel, ski og skuter vært viktig. Tiltakene har skapt attraksjon og fornøyde gjester, men også tilrettelagt for å hindre slitasje i naturen fra de mange besøkende.

#Ekte Villmark  i Femund Engerdal

I Engerdal har prosjektet «#Ekte Villmark» gitt et godt løft. Tiltakene som ble gjennomført har skapt både samarbeid, produktutvikling, paketering og nye arbeidsplasser i vintersesongen. I tillegg har det blitt utarbeidet en merkevarebeskrivelse som grunnlag for ny grafisk profil og en mer målgruppeorientert webside. Dette har styrket den digitale kommunikasjonen både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har totalt sett gitt Engerdal et reelt løft inn mot fremtidig internasjonalisering.

Foto: Femundmat, Destinasjon Femund Engerdal
Foto: Femundmat, Destinasjon Femund Engerdal

Besøksnæringen i SITE-regionen omsetter for 5,6 milliarder NOK

Prosjektet SITE III med fokus på temaene; bærekraft, kompetanse og internasjonalisering er nå avsluttet. Samarbeidet mellom de fire kommunene, Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil og Engerdal er godt forankret over lang tid. Temaene er utviklet også gjennom tidligere interreg-prosjekter. 

Besøksnæringen er en betydelig næring i SITE-regionens kommuner. Med en total omsetning på 5,6 milliarder NOK står besøksnæringen i sin helhet for stor verdiskaping med ringvirkninger for hele regionen. Utvikling av SITE som grenseregion har vært et viktig strategisk valg gjennom flere generasjoner av Interreg Sverige-Norge program. Dette har bidratt til å utvikle en mer attraktiv og bærekraftig helårsdestinasjon.

Foto: Prosjektet SITE III
Foto: Prosjektet SITE III

SITE samarbeidet videreføres

De fire kommunene er nå i gang med sitt fjerne samarbeidsprosjekt: En smart, integrert og bærekraftig grenseregion som handler om mobilitet.

Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med dette prosjektet som ser på hvordan vi ved nye løsninger kan skape mer miljøvennlig transportløsninger både av mennesker og varer til og fra, og innad på våre destinasjoner, sier kommunalsjef samfunnsutvikling i Trysil kommune Bente Hagen. Hun følger opp prosjektet på norsk side til prosjektleder er på plass høsten 2023.

Bente Hagen, Trysil kommune og Mia Faldmo i Destinasjon Femund Engerdal
Bente Hagen, Trysil kommune og Mia Faldmo, Destinasjon Femund Engerdal

Partnere

Trysil kommune 

Malung-Sälens kommun 

Älvdalen kommun

Engerdal kommune

Høyskolene i Dalarna og i Innlandet

Destination Sälenfjällen         

Destinationsutveckling Idre  

Destinasjon Trysil       

Destinasjon Femund Engerdal            

Kontakt

Anne Dorte Carlson

Occasio Consulting AS

+47 99 28 00 70  

adc@occasioconsulting.no

Prosjektleder SITE Destination

Marie B. Låte

Innlandet fylkeskommune

+47 41 22 87 33

marboh@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune