Skal redusere pustestopp om natten når vanlig behandling ikke fungerer

Søvnapné er en kronisk lidelse som rammer en av ti nordmenn i aldersgruppen 30 – 65 år. Forekomsten stiger i takt med økende overvekt i befolkningen. Ubehandlet gir sykdommen økt risiko for hjerte- og karsykdom, oppvåkning om natten og søvnighet på dagtid. Med økonomisk støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak skal prosjektet InnoSleep bedre eksisterende diagnostikk og behandling. For en stor gruppe pasienter fungerer ikke den mest effektive behandlingen med positivt luftveistrykk. Akershus Universitetssykehus utvikler diagnostikk som grunnlag for persontilpasset behandling av disse pasientene.

Hva er Søvnapné?

Sykdommen obstruktiv søvnapné (OSA) skyldes forsnevringer i de øvre luftveiene. Pasientene og de som sover sammen med dem opplever dette som pustestopp om natten, såkalte apneer. Slike pustestopp gir redusert søvnkvalitet og påvirker trykkforholdene i brystkassen. Så langt er den mest effektive behandlingsformen for sykdommen livslang behandling med positivt luftveistrykk (PAP). Det finnes andre, mindre effektive behandlingsformer som søvnapnéskinne og posisjonstiltak. Enkel nese- eller svelgkirurgi,  treningsøvelser og vektreduksjon er andre eksempler på behandling som kan vurderes uten ytterligere diagnostikk.

Når vanlig behandling ikke fungerer

Om lag halvparten av søvnapnépasientene klarer ikke å gjennomføre behandling med positivt luftveistrykk (PAP). Effekten av de mindre effektive behandlingsformene er også begrenset både i form av reduksjon av symptomer og risiko for sykelighet og død. Dødeligheten blant ubehandlede personer med alvorlig OSA er sammenliknbar med flere kreftsykdommer. Persontilpasset behandling kan være en løsning for denne pasientgruppen.

Partnerne i prosjektet Innosleep skal derfor både samarbeide om å forbedre og optimalisere behandlingen med PAP og de skal utvikle en diagnostisk pakke for pasienter som ikke har nytte av behandling med PAP. Utvidede undersøkelser som kan skille mellom undergrupper av pasienter vil gi et beslutningsgrunnlag for persontilpasset behandling forklarer Harald Hrubos-Strøm, forskningsgruppeleder og overlege ved Øre- Nese- Halsavdelingen, Akershus Universitetssykehus (Ahus). Han og teamet hans arbeider med å bygge opp en infrastruktur som kan kategorisere pasienter basert på kollapsmønsteret i luftveiene, oppvåkningsterskelen, pustereguleringen og muskelfunksjonen i svelget.    

Skal utvikle samtykkebasert register

InnoSleep - mann med pustemaskin

Ahus har ansvar for en arbeidspakke i prosjektet med formål å opprette et samtykkebasert, medisinsk kvalitetsregister der data fra flere pasienter kan sammenliknes. På den måten vil nytteverdien av nye, diagnostiske prosedyrer hos pasienter som ikke tolererer behandling med PAP kunne evalueres i fremtidige forskningsprosjekter, forklarer overlegen. Kunnskapsgrunnlaget for arbeidspakken er nylig akseptert for publikasjon i det vitenskapelige tidsskriftet «Current Sleep Medicine Reports». Overlegen beskriver i denne artikkelen hvordan nye undersøkelsesmetoder kombinert med samvalg mellom pasient og lege i fremtiden vil kunne danne et grunnlag for en reell, persontilpasset behandling av pasienter som ikke har nytte av behandling med PAP.

Vi ser frem til å kunne tilby pasientgruppen som ikke har nytte av overtrykksbehandling persontilpasset behandling i fremtiden. Prosjektet skal utvikle et samtykkebasert, medisinsk kvalitetsregister med formål om å sammenlikne data fra pasienter som behandles for søvnapné.  Dette vil kunne redusere dødelighet og øke livskvaliteten for disse menneskene betraktelig, sier Harald Hrubos-Strøm, forskningsgruppeleder og ovelege ved Øre- Nese- Halsavdelingen ved Ahus.

Harald Hrubos-Strøm, forskningsgruppeleder og overlege ved Øre- Nese- Halsavdelingen ved Ahus
Harald Hrubos-Strøm, forskningsgruppeleder og overlege ved Øre- Nese- Halsavdelingen ved Ahus
Skjermen viser et opptak av strupelokket hos en pasient med søvnapné som ikke har nytte av overtrykksbehandling. Papirarket viser prosedyren som er utarbeidet.
Skjermen viser et opptak av strupelokket hos en pasient med søvnapné som ikke har nytte av overtrykksbehandling. Papirarket viser prosedyren som er utarbeidet.

Innovasjonsstøtte til regionene rundt Øresund, Skagerak og Kattegat

InnoSleep prosjektet får støtte til innovasjon fra programmet Interreg Øresund-Skagerrak-Kattegat (Interreg ØKS). Det inkluderer samarbeid mellom pasienter, helsepersonell, forskere og virksomheter i hele programområdet. Prosjektets overordnede formål er å optimalisere utredning og behandling av pasienter med søvnapné igjennom innovative helseteknologiske løsninger, samt fremme vekst og velstand i programreginonene.

I løpet av tre år skal partnersykehusene, i Norge, Sverige og Danmark arbeide sammen for å nå delmål i prosjektet. Prosjektet er organisert i arbeidspakker for å optimalisere dette arbeidet.

Universitetssykehuset i Gøteborg leder et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av kombinasjonsbehandling med søvnapnéskinne og et medikament mens Universitetssykehusene i Umeå, Lund og Skjelland skal gjennomføre et forskningsprosjekt som undersøker gjennomførbarhet ved behandling med forskjellige former for målrettede treningsøvelser. Alle partnere vil ha fokus på å bedre primærbehandling med PAP, mens Akershus Universitetssykehus vil etablere et samtykkebasert, medisinsk kvalitetsregister for pasienter som ikke har nytte av overtrykksbehandling.

For den norske deltakelsen er det et overordnet mål at erfaring fra de enkelte oppgavene deles med universitetssykehusene i Gøteborg, Lund og Skjelland mot slutten av prosjektet. Samtidig vil Akershus Universitetssykehus og Helse Sør-Øst få tilført erfaring fra andre oppgaver i prosjektet som igjen vil deles med resten av landet.​

​Prosjektpartnere

Finansiering

Interreg Øresund-Kattegat- Skagerak gjennom Viken fylkeskommune.

Kontakt

Harald Hrubos-Strøm

Akershus Universitetssykehus

Forskningsgruppeleder, overlege og Nasjonal prosjektleder for InnoSleep

hrsr@ahus.no

+47 67964015

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak