Revitalisering av skoltesamisk språk og kultur

Sør-Varanger og Enare kommuner har med støtte fra Interreg Aurora startet forprosjekt om revitalisering av Skoltesamisk språk og kultur. Målet er å lytte til de skoltesamiske miljøene i Finland og Norges for å finne behov og forventninger til aktivitetene i kultur- og språkrevitaliseringsprosessen. Det har blitt gjennomført møter med livlige diskusjoner om utfordringer og situasjon for det skoltesamiske språket i Norge og flere aktiviteter foreslås. Målet er at erfaringene og funnene skal oppskaleres til et større prosjekt.

Avdekker behov til vitalisering av skoltesamisk språk

Målet med prosjektet er å avdekke behov og forventninger til aktivitetene i prosessen med å revitalisere kultur- og språk ved å samarbeide med de skoltesamiske miljøene i Finland og Norges. Det man finner ut kan innarbeides i et større prosjekt senere. Våren 2023 skal disse aktivitetene planlegges sammen med skoltesamiske miljøer og organisasjoner. Norsk prosjektkoordinator er Ä’vv skoltesamisk museum.

Med den innsamlede informasjonen vil Enare og Sør-Varanger kommuner utarbeide en prosjektsøknad om Interreg Aurora-midler. Disse kommunene er prosjektledere på hver sin side av grensen. Prosjektet bygger på synergier med tidligere erfaring og pågående arbeid med revitalisering av samisk språk og kultur.

Folkemøter med skoltesamer i mai 2023

Enare og Sør-Varanger kommuner inviterte skoltesamiske miljøer til å delta på folkemøtene for å dele sine tanker og ønsker om revitalisering av skoltesamisk språk og kultur. Møtene var arenaer for diskusjon og planlegging av aktiviteter i fellesskap. Informasjonen fra møtene er samlet inn. Dette skal danne grunnlag for et større prosjekt og prosjektsøknaden om Interreg Aurora-midler.

Stemningen på møtet var god. Det ble mange livlige diskusjoner om utfordringer og situasjon for det skoltesamiske språket i Norge, sier Hanna-Maaria Kiprianoff ved Äʹvv Skoltesamisk museum og prosjektkoordinator for forprosjektet på norsk side. Folk var positive og mente at dette er et riktig tidspunkt for å revitalisere vårt språk og vår kultur. Samtidig er det viktig å passe de at man ikke får for høye forhåpninger, legger Kiprianoff til.

Hanna-Maaria Kiprianoff ved Äʹvv Skoltesamisk museum og prosjektkoordinator for forprosjektet Revitalisering av Skoltesamisk språk og kultur

Det er også viktig å huske at det er ulike utfordringer og behov på hver sin side av grensen. På norsk side var eksempler på aktiviteter som ble tatt frem, å lære språk ved for eksempel å utføre håndverk og andre kulturrelaterte aktiviteter. Vi ønsker også å finne frem skoltesamiske stedsnavn, og muligens betydningen av disse navnene, avslutter Hanna-Maaria Kiprianoff.

Foto: Ä’vv Skolte samisk museum, Sør-Varanger kommune
Foto: Ä’vv Skolte samisk museum, Sør-Varanger kommune

Utvikle prosjektpartnerskap for oppskalering

I løpet av dette forprosjektet skal prosjektpartnerskapene styrkes nasjonalt og på tvers av grensene. Det vil bli holdt jevnlige konsultasjoner med prosjektpartnerne. Disse er eksperter fra skoltesamiske organisasjoner, finske og norske sameting, samiske museer og utdanningsinstitusjoner. Det skal tas hensyn til erfaringer fra tidligere prosjekter og rapporter om revitalisering av samisk språk og kultur.

Basert på innsamlet informasjon og diskusjoner blir det utarbeidet en prosjektsøknad. Det planlegges et flerårig prosjekt for Interreg Aurora-midler. Forprosjektet skal være ferdig innen 14. juli 2023.

Prosjektet støttes av Interreg Aurora-programmet. I Norge er prosjektet også støttet av Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektets tidsramme er 15.03.-14.07.2023.

Se også Ä’vv skoltesamisk museum på Facebook

Partnere

Enare kommune, Finland

Sør-Varanger kommune

Skoltesamisk kulturfond

Sametingets språkavdeling

Ä’vv skoltesamisk museum

Samisk utdanningssenter i Enare

Pasvik folkehøgskole

Kontakt

Hanna-Maaria Kiprianoff

Äʹvv Skoltesamisk museum

Hanna-Maaria.Kiprianoff@dvmv.no

+47 952 62 161

Prosjektkoordinator for forprosjektet Revitalisering av Skoltesamisk språk og kultur

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Kontaktpunkt for Interreg Aurora