Skaper næringsutvikling i distriktskommunen Vinje

De siste årene har det skjedd spennende ting i Telemarks-kommunen Vinje, der penger fra Interreg Nordsjøprogrammet har bidratt til en ny måte å tenke på. Prosjektet COM3, som står for «Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3)» har støttet det lokale næringslivet i å skaffe seg digital kompetanse og bli mer konkurransedyktige. Prosjektet gav kommunen en mulighet til å løfte blikket, sette av tid og penger til utvikling, få inspirasjon og knytte nye kontakter.

Alle de små lokale bedriftene er viktige for Vinje kommune, og vi ønsket å ta en enda mer aktiv rolle som partner og tilrettelegger for dem.

Gjennom deltakelse i dette Interreg-prosjektet har vi kunnet gjøre mye mer enn vi hadde klart uten denne økonomiske støtten. COM3 var en mulighet til å løfte blikket, sette av tid og penger til utvikling, få inspirasjon og knytte nye kontakter, poengterer Kyrre Einar Hegg.

Tilsvarende prosjekter finnes i flere andre europeiske land. Felles for dem er det overordnede målet om at kommuner, fylke og regioner skal støtte det lokale næringslivet med å skaffe seg digital kompetanse, avslutter Hegg.

Kyrre Einar Hegg er prosjektleder for Interreg-prosjektet COM3 i Vinje kommune, samtidig som han er stipendiat i ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (ansatt på en offentlig ph.d.-kontrakt).

Avdekket gap som kunne tettes

I en innledende fase av prosjektet gjennomførte kommunen intervjuer med lokale virksomheter. Som et resultat av disse kunne prosjektet konsentrere seg om to fokusområder; 1) kommunikasjon og samhandling og 2) kompetanseheving. Dette resulterte igjen i enighet rundt følgende konkrete tiltak:

Gjennom disse tiltakene har kommunen oppnådd et tettere samarbeid med nærignslivet. Det er helt tydelig at flere aktører har hatt nytte av å delta i utviklingen og gjennomføringen av tiltakene.

Har hevet digital kompetanse blant lokalt næringsliv

Vinje kommune har hatt digitalisering på agendaen i sine næringstreff for lokale bedrifter. Der har blant annet 5G-utrulling og cyber-sikkerhet blitt gjennomgått. I tillegg gjennomfører kommunen en pilot hvor et digitalt kompetanseverktøy (learning management system – LMS) ble testet ut i et samarbeid mellom små virksomheter og støttespillere.

Det internasjonale perspektivet viktig

Deltakere fra kommunene, regionene og universitetene i Nordsjøregionen har utvekslet erfaringer gjennom hele prosjektperioden. Gjennom dette har partnere fått nyttige tips om hvordan man kan støtte det lokale næringslivet og da spesielt innenfor digitalisering. Deltakelse på samlinger, konferanser og møter har gjort det mulig å se og oppleve tiltakene som partnerne har gjennomført på nært hold, som for eksempel digitale hubber og innovasjonssentere.

Kommunene og regionene gjennomførte en rekke piloter og underprosjekter for å teste ut ulike tilnærminger. Disse har jevnlig blitt presentert for de øvrige partnerne. På den måten har man fått verdifulle innspill og forbedringsforslag. Alle partnerne fikk gjennom dette nyttige ideer til tiltak de kunne gjennomføre underveis eller i framtiden, til tross for at pilotene var svært ulike hverandre.

Universitetene og instituttene som deltok – også kalt kunnskapspartnerne – utarbeidet rapporter basert på data og kunnskap fra kommuner og regionene gjennom pilotprosjektene. Dette er kunnskap som vil komme til nytte i fremtiden og som også kan deles med andre kommuner og regioner i alle partnerlandene.

Interreg Nordsjø-prosjektet Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3)
Interreg Nordsjø-prosjektet Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3)

Avdekket stort behov for informasjon

Det er Hegg som nå sender ut egne nyhetsbrev fra kommunen til næringslivet, og som arrangerer såkalte næringstreff der lokale næringsdrivende treffer hverandre og kommunen.

Behovet for informasjon har vist seg å være mye større enn vi var klar over tidligere. Nå prøver vi å tvinge oss selv til å være mer bevisste på hvilken informasjon vi sitter på i kommunen som næringslivet vårt kan ha nytte av, sier Hegg. 

Han forteller videre at dette var noe kommunen ble klar over gjennom den første fasen av COM3-prosjektet.  Der viste det seg også at det trengtes møteplasser på tvers av bygder og bransjer.  Kommunen tok dermed initiativ til å skape et nytt nettverk for lokale bedrifter.

Disse næringstreffene har en verdi gjennom at folk møtes og prater sammen.  Kanskje kan de også bli en katalysator for nye tanker, samarbeid og ideer, sier Hegg.

Kortere vei til kommuneadministrasjonen

Han har blitt godt kjent med de små lokale bedriftene, og sier kommunen huser en svært fremoverlent campingplass.

Groven Camping og Hyttegrend  kan skilte med noen av landets eldste campinghytter (700 år). Den drives av ekteparet Elin og Odd Arne Hommo som overtok plassen i 2019. Begge kommer fra Vinje, men hadde jobbet innen helt andre bransjer tidligere. 

Det har vært en veldig bratt læringskurve. Vi oppdaget mye som måtte gjøres, som vi nok ikke var helt klar over da vi valgte å overta plassen. Man må nesten prøve det for å forstå. Jeg kom fra en sikker jobb i det offentlige, og opplevde plutselig at vi satt med ansvar for alt. Ingenting skjedde hvis ikke vi gjorde det selv, sier Elin Elin Hommo med et smil. 

Hun forteller om mange utfordringer knyttet til det å skulle drive en liten familiebedrift, men sier veien inn til kommunen oppleves kortere nå enn tidligere.

Fordi vi var vant til å klare oss selv, opplevdes det nesten som en luksus da Kyrre og kommunen tok kontakt, forteller Elin.

KNUTEPUNKT: Kyrre Einar Hegg er prosjektleder for COM3 og stipendiat ved USN. Han har samarbeidet med blant andre Elin Hommo ved Groven Camping i Vinje. Foto: Vinje kommune.
KNUTEPUNKT: Kyrre Einar Hegg er prosjektleder for COM3 og stipendiat ved USN. Han har samarbeidet med blant andre Elin Hommo ved Groven Camping i Vinje. Foto: Vinje kommune.

Et vandrende knutepunkt

For Elin har nok det viktigste så langt vært samlingene der næringsdrivende og kommunen møtes for å utveksle erfaringer og informasjon.

Den kombinasjonen av å samles over en kaffekopp samtidig som vi får nyttig informasjon, er veldig bra.  Jeg tror nye ting kan skje, fordi vi møtes på nye måter. Vinje består jo av flere tettsteder som alle ønsker å ta en posisjon, og derfor er det fint at vi møtes litt på tvers, sier Elin.

Hun opplever også å ha fått en fast kontakt i kommunen gjennom Kyrre Einar Hegg, som nærmest har blitt et vandrende knutepunkt. Han har verdifull kunnskap om hvem i kommunen som kan svare på hva, og hva slags informasjon som kan være nyttig for bedriftseiere som Elin.

I tillegg er han tett på USNs forskningsmiljøer, som kan mye om viktige temaer som turisme, bærekraft, markedsføring og IKT. 

Studentene invitert til å bidra

Professor Anh Nguyen Duc ved USN Handelshøyskolen og masterstudent Liv Randi Røyset jobber med prosjektet COM3 i Vinje kommune. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)

Masterstudent i bærekraftsledelse, Liv Randi Røyset, er en av studentene som har jobbet med problemstillinger knyttet til prosjektet. Hun har sett på hvordan hensynet til bærekraft kan tas inn i Vinjes nye næringsplan.

Det var veldig interessant å få gjøre det i studietiden.  Jobben min var å gå gjennom hva som fantes fra før i andre kommunale planer, og å sjekke planverket til andre kommuner som er gode på å se bærekraft i sammenheng med næringsutvikling, sier Liv Randi Røyset. 

Andre USN-studenter har blitt koblet med lokale bedrifter og hjulpet dem med å løse utfordringer de møter. En av oppgavene har vært å hjelpe dem med å utvikle nye nettsider.

Slik får studentene utviklet praktiske ferdigheter og kunnskap, men de gir også en verdifull tjeneste til de lokale bedriftene som kanskje ikke har ressurser eller kompetanse til å utvikle sine egne nettsider, sier professor Anh Nguyen Duc ved USN Handelshøyskolen i Bø.

Ahn Nguyen Duc har vært ansvarlig for prosjektet ved universitetet og synes arbeidet har vært givende. Nguyen Duc sier det blant annet har handlet om viktige sosiale og økonomiske spørsmål knyttet til bygdeutvikling og innovasjon.

Gjennom prosjektet har han lært mange nye ting, blant annet å jobbe med ulike nivåer i offentlig sektor. Videre forteller han at han også lærte om faktiske problemer i regionene som kan være retningsgivende for forskningen.

LES OGSÅ: Oppstart for næringslivsprosjektet COM3 https://www.usn.no/kontakt-oss/samarbeid-med-oss/artikler/oppstart-for-naringslivsprosjektet-com3

Om Interreg-prosjektet COM3

COM3 står for «Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3)».

Prosjektet i Vinje har et budsjett på 150 000 EURO over fire år, der halvparten kommer fra EU og andre halvparten fra kommunen. Initiativtaker var Universitetet i Sørøst-Norge (ved USN Handelshøyskolen, campus Bø).

Slik presenteres Vinje-prosjektet internasjonalt: Get Inspired Creating a hub for local businesses in Vinje, Norway | ruraldigital.eu

COM3-prosjektet har produsert mange ressurser som kan være nyttige for andre kommuner og støttespillere for næringslivet. De finnes på: ruraldigital.eu | CONNECTING REMOTE AREAS WITH DIGITAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES

Deler av saken er basert på en artikkel skrevet av Jan-Henrik Kulberg: EU-prosjekt skaper utvikling i distriktskommunen Vinje – Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no)

Kontakt

Kyrre Einar Hegg

Vinje kommune

+47 90 96 29 58

kyrre.einar.hegg@vinje.kommune.no

Prosjektleder og stipendiat

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet