Arkiv

Styrker regionens totalforsvar over grensen

Forfatter: Marie B. Låte Hovedbilde: Fremtidens Industri Samarbeid om sikkerhet og beredskap på tvers av grensen Småskala-Prosjektet COMMSEC ble presentert på høstens styringskomiteemøte i Nordens Grønne Belte og har fått…

Vil bedre mental helse for arbeidsinnvandrere

Utvikler arbeidshelse og -sikkerhet i land i Østersjøen Prosjektet «Mental Health Matters» har som mål å gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å bidra til bedre arbeidshelse og -sikkerhet, samt utvikle…

Bruk av design, arkitektur og utekunst for å øke reiselysten

Interreg Sverige-Norge prosjektet Design og arkitektur som reiseutløser (DARK) vil etablere et nettverk med aktører knyttet til utekunst, design- og opplevelser knyttet til arkitektur for å nå nye målgrupper. Nettverket skal utvikle attraktive og bærekraftige besøkskonsepter. I Norge vil DARK tilby det lille ekstra for å få de som er spesielt opptatt av kunst og arkitektur til å bli et par dager ekstra i Osloregionen – samt grenseregionen mot Värmland. De vil bidra både til å øke markedskunnskapen og reiselysten. Samtidig vil de styrke aktørenes konkurransekraft i regionene på begge sider av grensen.

Interregprosjektet SAIL samler regionen om ungt utenforskap

Forfatter: Kai Roger Lindberget, Mitt Kongsvinger SAIL-konferansen har invitert forskere, ansatte i hjelpemiddelapparatet, eksperter, arbeidsgivere og interessenter fra begge sider av grensen. SAIL står for Samarbeid, Arbeidskvalifisering, Inkludering og Livsmestring.…