Ekspertise på emballasje og trebyggeri skal øke konkurransekraften innen bioøkonomi

Interreg Sverige-Norge prosjektet The Circular Bioeconomy Arenaskal bidra til å øke omstillingsevne og konkurransekraft for små og mellomstore bedrifters innen trebaserte byggeløsninger og skogsbasert bioøknomomi.

6 millioner til norsk videreutvikling innen bioøkonomi

Målet med prosjektet The Circular Bioeconomy Arena er å oppnå økt omstillingsevne og økt konkurransekraft. Dette vil de gjøre gjennom samarbeid med eksperter over landegrensene mellom Norge og Sverige. De to bioøkonomi-klyngene Paper Province og Norwegian Wood Cluster er partnere i prosjektet og utfyller hverandre godt. Den svenske partneren er spesielt sterke innenfor emballasje og den norske partneren er ledende innenfor bærekraftige byggeløsninger i tre.

Norwegian Wood Cluster får 3 millioner kroner til å videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet med sin svenske partner Paper Province. Med norsk egenandel vil det bety at 6 millioner kroner vil bli brukt til dette formålet i Norge.

Berit Sanness, klyngelederne på norsk side i Norwegioan Wood Cluster
Berit Sanness, Norwegioan Wood Cluster og klyngeleder på norsk side

Vi ønsker å bidra til interessante koblinger mellom bedrifter på tvers av grensen på området sirkularitet og skogsbasert bioøkonomi. Interregprosjektet gir oss en god plattform for dette koblingsarbeidet, sier klyngelederne på norsk side i Norwegioan Wood Cluster, Berit Sanness.

På norsk side samarbeider prosjektet med Klosser Innovasjon, Kjeller Innovasjon, Circular Packaging Cluster og DNB Bank.

Vår svenske klyngepartner har 25 års fartstid og er blant de ypperste klyngene i verden. Vi ser bl.a. fram til å trekke veksler på Paper Province sin erfaring med oppstartsbedrifter, sier Berit Sanness.

Paper Province og Norwegian Wood Cluster ser fram til å videreutvikle sitt grenseoverskridende og internationelle samarbeidet gjennom interregprosjektet Circular Bioeconomy Arena.

De to klyngene ble kjent gjennom interregprosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia og har i løpet av de siste par årene utviklet et nært samarbeid på flere områder. Nå tar vi samarbeidet ett steg videre og eier det nye interregprosjektet i felleskap for å sikre nærhet til foretakene, sier klyngeleder på Svensk side, Sandra Sundbäck, VD i Paper Procince.

Sandra Sundbäck, klyngeleder på Svensk side i Paper Procince.
Sandra Sundbäck, Paper Procince og klyngeleder på Svensk side

Les mer informasjon om prosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia og Skandinaviske regioner samarbeider om skogsbasert bioøkonomi. Dette er forløperen for Circular Bioeconomy Arena.

Samarbeidet vil bidra til at klyngene i fellesskap får tilgang til internasjonal kunnskapsfront på relevante områder.

Vi har allerede erfart nytten av å samarbeide. Trebyggeri og sirkularitet er områder der Norwegian Wood Cluster er offensive og der vi vil ha stor nytte av samarbeid, sier Sandra Sundbäck.

De to klyngelederne trekker fram at de har med seg viktige samarbeidspartnere på begge sider av grensen. De ønsker å bidra til interessante koplinger mellom bedrifter på tvers av grensen på området sirkularitet og skogsbasert bioøkonomi. Dette er en god plattform for dette koplingsarbeidet.

Leder i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness og i Paper Province Sandra Sundbäck på toppen av Mjøstårnet I forbindelse med et arbeidsmøte i Interreg-prosjektet The Circular Bioeconomy Arena. Foto: Norwegian Wood Cluster
Leder i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness og i Paper Province Sandra Sundbäck på toppen av Mjøstårnet I forbindelse med et arbeidsmøte i Interreg-prosjektet The Circular Bioeconomy Arena. Foto: Norwegian Wood Cluster

Om de to partnerne i Sverige og Norge

Norwegian Wood Cluster SA er en nasjonal og internasjonal klynge med fokus på trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger i tre.

Klyngen har med sterke, toneangivende bedrifter fra Innlandet, Oslo og Viken. Disse ønsker å utvikle framtidens bærekraftige byggeløsninger. Norwegian Wood Cluster har per i dag 36 medlemmer som eiere. Dette inkluderer seks relevante forskningspartnere.

Paper Province er en verdensledende næringsklynge med fokus på skogbioøkonomi. De eies og drives av 130 medlemsbedrifter. Klyngen har base i Karlstad. De opererer først og fremst i Midt-Sverige i og rundt Värmland og Dalarna. Her jobber de sammen med medlemsbedriftene for bærekraftig utviking. De har et særlig fokus på innovasjon og kompetanseforsyning internasjonalisering og regionalt.

Kontakt

Berit Sanness

The Circular Bioeconomy Arena

90101843

berit.sanness@nwcluster.no

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune