Samarbeidsprosjekt kjemper mot ensomhet

Forfatter: Walter Norman Wehus

Arendal kommune legger til rette for en mer sosial alderdom etter å ha deltatt i det innovasjonsprosjektet From Isolation to Inclusion, ledet av UiA med finansiering fra Interreg Nordsjøprogrammet.

Ingrid Kjørstad (i midten) fra Arendal kommune og andre partnere i I2I-prosjektet får en innføring i hvordan Canal & River Trust i England jobber med frivillige for å øke den sosiale inkluderingen i utsatte områder.
Ingrid Kjørstad (i midten) fra Arendal kommune og andre partnere i I2I-prosjektet får en innføring i hvordan Canal & River Trust i England jobber med frivillige for å øke den sosiale inkluderingen i utsatte områder.

Arendal kommune ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Samarbeidsprosjekter som dette gir økt kunnskap og forståelse, nye perspektiver, inspirasjon til alternative løsninger, og innovasjon og drivkraft til å løse komplekse utfordringer.

Det sier seniorrådgiver Ingrid Kjørstad ved kommunedirektørens stab innen helse og levekår i Arendal kommune.

Siden 2020 har hun og Arendal kommune vært en del av prosjektet From Isolation to Inclusion (I2I), hvor partnere fra syv land har gått sammen om å takle utfordringer rundt ensomhet. Prosjektet har vært ledet av Senter for e-helse ved Universitetet i Agder (UiA).

Her kan du se en video med noen utvalgte resultater fra prosjektet:

Samskaping i kommunen

Ensomhet og sosial isolasjon er skadelig for den mentale og fysiske helsen vår. Men de kan også ha store konsekvenser for tilknytningen til nærmiljøet vårt.

12 prosent av EU-innbyggere sa i 2016 at de følte seg ensomme mer enn halvparten av tiden. Dette tallet doblet seg i starten av covid-19 pandemien.

I2I-prosjektet ble dermed enda mer aktuelt enn partnerne hadde regnet med. For Arendal kommune innebar mye av arbeidet å kartlegge behovene til eldre i kommunen. For å gjøre dette ble det blant annet holdt en stor workshop under Arendalsuka i 2021.

Ansatte i kommunen deltok også på Agderutfordringen samme år, i regi av samskapingssenteret Colab ved UiA. Der lærte de mer om designtankegangen som ble brukt av mange partnere i prosjektet. Designtenkning er en måte å skape nye løsninger i tett samarbeid med brukerne selv.

Prosjektleder Ragni MacQueen Leifson under et partnermøte i Nederland våren 2023. (Foto: Jantina Mulder)
Prosjektleder Ragni MacQueen Leifson under et partnermøte i Nederland våren 2023. (Foto: Jantina Mulder)

Fra unge til eldre

Noen partnere i prosjektet jobbet med unge mennesker, en gruppe som ble ekstra påvirket av pandemien. Andre jobbet med de middelaldrende. I Arendal var målgruppen eldre.

Blant resultatene er en videreutvikling av AKT Svipp, i samarbeid med Agder kollektivtrafikk. Denne tjenesten hjelper eldre å få informasjon om, og transport til og fra arrangementer.

Kommunen har også tatt i bruk en skjermtjeneste kalt Komp, som lar eldre holde kontakten med familie og venner. Du kan se mer om dette i denne videoen:

Gjør lokalsamfunn bedre

Et av de viktigste poengene med prosjekter som I2I, er at partnere skal møtes og samarbeide på tvers av land og regioner. Prosjektet har hatt deltakere som spenner fra universiteter til kommuner og frivillige organisasjoner.

Vi er stolte av det vi har oppnådd i prosjektet. Partnerne i prosjektet har lært mye fra hverandre disse årene, og de har bidratt til å gjøre lokalsamfunnene sine bedre på mange måter, sier prosjektleder Ragni MacQueen Leifson på UiAs Senter for e-helse.

Hun sier at hun også er glad for at arbeidet fra I2I blir videreført hos mange av partnerne: digitale møteplasser i Danmark, kontaktpersoner for eldre i Nederland, og tiltak som Komp i Arendal.

Det har vært veldig verdifullt og inspirerende å utveksle erfaringer med de andre europeiske partnerne i prosjektet, sier Kjørstad.

Fakta/From Isolation to Inclusion

  • Et innovasjonsprosjekt ledet av UiA, med delvis finansiering av Interreg North Sea Region.
  • Startet i 2020, avsluttet 30. juni 2023.
  • Partnere i prosjektet var UiA, Arendal kommune, Abertay University, Region Värmland, Gemeente Assen, Diakonisches Werk Bremen, Canal & River Trust, Campaign to End Loneliness, Aarhus kommune, Stad Aalst, Stad Turnhout, OCMW Turnhout og Stad Turnhout.
  • Du kan lese mer på prosjektets hjemmeside https://northsearegion.eu/i2i/
  • Les artikkel om prosjektet her: Taking the North Sea Region from isolation to inclusion | Interreg North Sea

Kontakt

Ragni MacQueen Leifson

Universitetet i Agder

+47 37 23 30 78

ragni.m.leifson@uia.no

Prosjektleder for From Isolation to Inclusion

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet