325 millioner kroner til 16 nye prosjekter på tvers av grensen

EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak besluttet i juni 2023 å bevilge 28,2 millioner euro – tilsvarende circa 325 millioner norske kroner – til 16 prosjekter innen samfunnsutvikling på tvers av de danske, svenske og norske grensene. Flere av dem skal håndtere utfordringer innen helsesektoren. 6 av prosjektene har norske partnere og får nær 16 millioner norske kroner i finansiering.

Felles samfunnsutfordringer håndteres i samarbeid

Prosjektene mottar midler fra EU og Norge for å løse viktige samfunnsutfordringer gjennom grenseoverskridende samarbeid i Sør-Skandinavia. 11 regioner i Sverige, Danmark og Norge har identifisert en rekke felles samfunnsutfordringer og utarbeidet fire innsatsområder som løsning på disse. Disse områdene danner grunnlaget for hvilke prosjekter som får støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Innsatsområdet, som heter Innovasjon og entreprenørskap, har vist seg spesielt populært å søke midler innenfor, sier Magnus Schönning, programsjef for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

10 av 16 godkjente prosjekter skal omhandle samfunnsutfordringer innen Innovasjon og entreprenørskap. Flere av dem har fokus på å redusere ventelister i helsevesenet, forbedre diagnostikken og effektivisere ulike deler av helsesektoren.

Det er flere prosjekter som skal jobbe med helseinnovasjoner. Dette kan innebære å effektivisere behandlingsprosesser med digitale verktøy, redusere unødvendige sykehusbesøk og øke innovasjonshastigheten. De dekker blant annet ufrivillig barnløshet, journalsystemer, kroniske sykdommer og dialyse for nyrepasienter, sier Magnus Schönning.

De tre vedtaksutvalgene i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har prioritert blant de 25 søknadene som kom inn i søknadsrunden tidligere i år. I tillegg til innovasjonsprosjektene bevilger Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak midler til to prosjekter innenfor området Grønn omstilling, tre prosjekter innen Transport og mobilitet og ett prosjekt innenfor området Grenseløst arbeidsmarked.

Magnus Schönning, programchef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Foto: Marius Volden
Magnus Schönning, programchef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Foto: Marius Volden

Interreg-prosjekter handler om å utnytte de ulike styrkene og egenskapene til landene for å gjøre ting bedre enn det som hadde vært mulig uten nabohjelp. Vi fortsetter å fremme dette med de nye prosjektene, sier Magnus Schönning.

6 prosjekter fikk 16 millioner kroner

De 6 prosjektene med norske partnere fikk om lag 1,6 millioner euro i støtte fra Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerak. Dette tilsvarer om lag 16 millioner norske kroner. Gitt medfinansiering på 50 %, så bidrar de norske partnerne med et tilsvarende beløp i egenandel.  

Tre av prosjektene er i innsatsområdet Innovasjon og entreprenørskap, to er innenfor Transport og mobilitet og ett har fokus på Grønn omstilling.

Kort om prosjektene med norske partnere

BlueBioClimate

Biologisk mangfold i vannmiljøer er under press. BlueBioClimate skal legge grunnlaget for en helt ny, klimatilpasset naturforvaltning innenfor Kattegatt-Skagerrak. Norske partnere er Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder. Se mer om prosjektet BlueBioClimate her.

Life Science Academy for oppstartsbedrifter i ØKS-området

I dette prosjektet vil oppstartsbedrifter få hjelp til å utvikle sine produktideer innen life science og helseinnovasjon. Norske partnere er The life science cluster. Les mer om prosjektet her.

Mer Hjemmedialyse for helse, livskvalitet og kostnadskontroll

Andelen personer med nyresykdom som får dialyse hjemme har vært konsekvent lav over tid. Et svensk-dansk-norsk prosjekt skal teste og utvikle produkter, tjenester og modeller for å øke hjemmedialyse. Norske partnere er OsloMet og Universitetet i Oslo. Les mer om prosjektet her.

Move

Med ulike typer tiltak skal MOVE få folk til å bruke bærekraftig transport til og fra skole og jobb. Norske partnere er Agder fylkeskommune, Agder kollektivtrafikk AS og Grimstad kommune. Les mer om prosjektet MOVE her.

Nordic Digital Health & Education

Prosjektet skal  utvikle helseutdanning  for å behandle pasienter digitalt i eget hjem. Norske partnere er Høgskolen i Østfold og Mount Visual AS. Les mer om prosjektet her.

Value4Sea

Det er barrierer for transportkjedene i området Öresund-Kattegat-Skagerrak. Value4Sea-prosjektet vil bidra til å avhjelpe eller minimere dem. Norske partnere er Universitetet i Sørøst-Norge, Universitet i Stavanger, Emma Systems AS, Horten Havn, Asko Maritime AS og Moss Havn. Les mer om prosjektet Value4Sea her.

Kontakt

 

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak