Interregprosjektet SAIL samler regionen om ungt utenforskap

Forfatter: Kai Roger Lindberget, Mitt Kongsvinger

SAIL-prosjektet, et interreg-prosjekt mellom Vestra Värmland og Kongsvingerregionen, arrangerer 18. oktober en stor konferanse som vil samle nær 200 deltakere rundt samarbeidet om å få flere unge tilbake i arbeid eller utdanning.

SAIL-konferansen har invitert forskere, ansatte i hjelpemiddelapparatet, eksperter, arbeidsgivere og interessenter fra begge sider av grensen.

SAIL står for Samarbeid, Arbeidskvalifisering, Inkludering og Livsmestring. Prosjektet setter søkelys på å hjelpe unge mennesker utenfor arbeidsliv eller utdanning og ledes av Høgskolesenteret i Kongsvinger på norsk side og Arvika Näringslivscentrum på svensk side.

Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret i Kongsvinger
Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

Prosjektet opplever allerede solid interesse fra regionen, roser prosjektleder på norsk side, Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Gressberg beskriver SAIL- konferansen som regionens viktigste møteplass for de som jobber med unge mennesker utenfor arbeidslivet. Hun forteller at konferansen nærmer seg fullsatt med nærmere 200 påmeldte deltakere.

Det vitner om det sterke engasjementet og behovet for en helhetlig tilnærming til disse utfordringene. De som deltar får mulighet til å dele erfaringer fra egen praksis, og delta på en arena som gir et nytt blikk på en stor samfunnsutfordring, understreker hun.

SAIL-prosjektet setter samarbeid og innovasjon i frontlinjen. Prosjektets oppbygging med deltakelse fra både svensk og norsk hjelpemiddelapparat, politikere, organisasjoner og forskning, er med på å gi et nytt blikk på en utfordring som er gjeldende på begge sider av grensen.

Det er det interregionale som er hva som gjør dette prosjektet så spesielt. Det ligger en stor verdi i å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers av organisasjoner, fagligheter, ståsted og landegrenser, understreker Gressberg.

Kurs for arbeidsgivere etter nyttår

Prosjektet fikk midler fra Interreg Sverige-Norge i februar og SAIL-konferansen er første store arrangementet for prosjektet. Etter nyttår starter et kurs for arbeidsgivere som tilbyr økt kompetanse i inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging, i regi av Karlstad Universitet. 

Det kommer til å skje mye spennende i de tre årene vi skal ha dette prosjektet gående. Og vi håper og tror det vil gi varige ringvirkninger. Nå ser vi frem til en dag med dyptgående diskusjoner, erfaringsdeling og utvikling av nye løsninger for å hjelpe de unge tilbake til arbeidslivet, sier Gressberg.

SAIL-konferansen vil være en plattform for kunnskapsdeling og inspirerende samtaler mellom eksperter, akademikere og beslutningstakere. Den vil gi en innsikt i SAIL-prosjektets tilnærming og hvordan dette samarbeidet kan danne grunnlaget for lignende initiativer i fremtiden.

Om SAIL

Hovedmålet med prosjektet er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedets hjelpemiddelapparat, slik at en flere unge utenfor arbeidslivet kan delta på egne premisser. SAIL-prosjektet omfatter alle kommunene i ARKO-regionen. Samarbeidet omfatter kommunene Arvika, Sunne, Torsby og Eda på svensk side og Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Sør-Odal og Nord-Odal på norsk side.

Prosjektet skal jobbe med fire innsatspunkter som skal styrke og utvikle hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere og ungdom utenfor arbeidsplassen. I tillegg skal det etableres arenaer for kommunikasjon, kunnskapsutveksling og verdiskaping på tvers av sektorer og landegrenser. Prosjektet ledes av Høgskolesenteret i Kongsvinger og Arvika Näringslivscentrum, og har med en rekke prosjektpartnere: ARKO-regionen, Karlstad Universitet, Høgskolen i Innlandet, NAV, Innlandet fylkeskommune, Årjäng kommun.

Tre ungdommer ser på tekst i en bok sammen - Interreg Sverige-Norge prosjektet SAIL
Interreg Sverige-Norge prosjektet SAIL

Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. Prosjekteiere fra Innlandet og Viken inngår i programområdet kalt det Sentrale Skandinavia. De skal primært ha svenske prosjektpartnere fra regionene Värmland, Dalarna eller Västra Götaland.

Kontakt

Kristin Gressberg

Høgskolesenteret i Kongsvinger

kristin.gressberg@inn.no

+47 93 04 06 79

Prosjektleder for SAIL

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune