Samisk hjelpetelefon for bedre folkehelse

Girku SOS er en tjeneste for alle som trenger noen å snakke anonymt med om saker man sliter med i livet. Tilbudet retter seg mot den samiske befolkningen i hele Sápmi. Girku SOS skal bidra til bedre folkehelse ved å være til stede for alle mennesker som trenger noen som er gode å snakke med når livet er vanskelig. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens SOS i Norge og Kyrkans SOS i Sverige med støtte fra Interreg Aurora.

Bedre folkehelse for innbyggere i Sápmi

Interreg prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sápmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker, sorg, traumer og vanskelige opplevelser på eget morsmål. Vi ønsker å gi en felles krisetjeneste til hele den samiske befolkningen i hele Norden. Prosjektet skal bidra til selvmordsforebygging og bedre psykisk helse. Det skal utvikles gode digital løsninger både for innskrivere og frivillige i hele Sápmi.

Gry Heggås Jensen, norsk prosjektleder for Girku SOS
Gry Heggås Jensen, leder Kirkens SOS Nord-Hålogaland og norsk prosjektleder for Girku SOS

Å kunne snakke om egne traumer og vanskelige opplevelser på eget språk er av stor betydning. Kommunikasjonen blir enklere når man kommuniserer med en som har felles kulturell og språklig bakgrunn, sier Gry Heggås Jensen, norsk prosjektleder for Girku SOS.

Varig tilbud for folk med samisk bakgrunn

Målsetningen er å utvikle et varig tilbud på Nord-Samisk for hele Norden. Dette skal konkret legger til rette for bedre helse for Nordiske borgere med samisk bakgrunn. Prosjektet vil bidra til å fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med styrket helse og velferd.

Ved å ha kvalifiserte frivillige har Kirkens SOS i 50 år drevet med selvmordsforebygging og forebygging av psykisk uhelse. De er således godt kvalifisert med sine samiskspråklige medarbeidere. På denne måten legges det til rette for et samisk tilbud der alle som tar kontakt kan være anonym.

Se filmen «Ikke verdt en dritt»

Trenger du noen å snakke med?

Girku SOS - Kirkens SOS
Girku SOS – Kirkens SOS

Kontakt

Gry Heggås Jensen

Kirkens SOS Nord-Hålogaland/Davvi-Hålogalándda Girku SOS jođiheaddji

gry.jensen@kirkens-sos.no

905 79518

Leder Kirkens SOS Nord-Hålogaland/Davvi-Hålogalándda Girku SOS jođiheaddji og prosjektleder Girku SOS

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Kontaktperson, delområde Nord