Kategori: Østersjøprogrammet

Digital integrering fra Brønnøysund til Baltikum

DIGINNO-prosjektet tok slutt i desember 2020, men arbeidet for økt digitalt samarbeid på tvers av landegrenser i Østersjøregionen fortsetter gjennom nye delprosjekter. DIGINNO-prosjektet startet sitt arbeid i oktober 2017 og…

Bedre luftkvalitet i Østersjøregionen

Transport, og spesielt shipping, har stor betydning for både helse og miljø. CSHIPP-prosjektet formidler den viktige rollen reduksjoner i utslipp fra shipping spiller for å skape bedre luftkvalitet i Østersjøregionen.…

Kortreist mat til flere fat

Fra bønder og matprodusenter i Østersjø-regionen til restauranter, grossister og butikker nær deg: Slik kan enda flere kan få muligheten til å nyte kortreist lokalmat – hver dag. Lokale matprodusenter…

EnviSuM vant gjev EU-pris

Et interaktivt kart med funn og resultater fra EnviSum, sørget for at klimaprosjektet stakk av med prisen for «beste fortelling».