Innlandet bidrar til energieffektivisering av europeiske bygg

Innlandet fylkeskommune har gjennom Østersjø-samarbeidet spilt en nøkkelrolle i å utvikle en praktisk anrettet verktøykasse for energieffektivisering av europeiske bygg. Nå inviterer de byggeiere til å ta løsningene i bruk.

Bygg står for hele 40% av energiforbruket og 36% av CO2-utslippene i EU. Med støtte fra Interreg Østersjø-programmet har partnerskapet siden 2017 gjennomført et prosjekt som skal gjøre det lettere for offentlige byggeiere og -forvaltere å gjennomføre energieffektive investeringer. Prosjektet, som går under navnet EFFECT4Buildings (E4B), har utarbeidet et sett med finansielle verktøy som skal utløse slike investeringer, og på samme tid redusere risikoen ved gjennomføring av tiltak. Interreg.no har tidligere omtalt prosjektet i en artikkel som gir innsikt i E4Bs rekkevidde og fokus.

Ti partnere fra sju land avslutter denne måneden prosjektet, hvor Innlandet fylkeskommune er Norges representant. Partnerne har samarbeidet på tvers av finansieringsmodeller og verktøy, og Innlandet har ledet arbeidet med energisparing med resultatgaranti, også kalt EPC.

EPC som verktøy

EPC har i flere år vært et viktig virkemiddel i energieffektivisering av bygg. I denne modellen overlates en offentlig bygning sitt energitiltak til en energientreprenør som gjennomfører alle tiltakene over kort tid. Om entreprenøren ikke oppnår energibesparelser, må den tilbakebetale den offentlige byggeieren. Oppnås det derimot et økonomisk overskudd, deles dette mellom entreprenøren og byggeier. Dermed er kommuner og fylker garantert besparelser for både miljøet, og ofte også for økonomien, om de gjennomfører en EPC-prosess.

– I EPC ligger det et stort, uutnyttet potensial for energieffektivisering, og det monner å starte i det offentlige. Vi må både få opp bruken i Norge, og øke utnyttelsesgraden i hele Østersjø-regionen, forklarer Liv Randi Lindseth i Linkon, som har ledet utviklingsarbeidet på oppdrag fra Innlandet.

Totalt har nesten 80 kommuner og fylkeskommuner årlig spart mellom 20 og 40 prosent av sitt energiforbruk takket være kontrakter med energientreprenører. Seksjonssjef for eiendom i Innlandet fylkeskommune, Anette Løvjomås, forteller at Oppland fylkeskommune oppnådde vesentlige besparelser i sin EPC-kontrakt gjennomført i 2014. Dette var før E4B-samarbeidet ble satt i gang.

– For Oppland overoppfylte entreprenøren sin sparegaranti, og fylkeskommunen avsluttet garantifasen tidligere enn planlagt, opplyser Løvjomås.

Likevel var det aspekter ved prosessen som kunne forbedres. Derfor har E4B nå utviklet nye verktøy og maler som gjør EPC lettere å ta i bruk, gir insentiv til mer langsiktige energisparingsløsninger og legger forutsetninger for bedre samarbeid mellom det offentlige og private.

Lindseth forteller at Innlandet kom frem til en forbedring i gjennomføringsmodellen for EPC ved å kartlegge erfaringene til seks Innlandet-kommuner, samt partnerland. Slik fant de ut at skoen særlig trykket på bedre samarbeid i den første fasen av prosjektet. Her var det behov for bedre samspill mellom entreprenøren og byggeieren for å sikre at mer langsiktige løsninger ble implementert. Dette forbedrede samspillet er én vesentlig nyvinning i den nye gjennomføringsmodellen som foreslås i prosjektet.

Mer enn en rapport

Innlandet ferdigstiller for tiden sitt stykke av prosjektrapporten for E4B, som er et flaggskipprosjekt innenfor Østersjø-strategien. Denne statusen har betydd at prosjektet ikke bare skulle utarbeide gode planer, men også gjennomføre praktiske piloter.

En av aktørene som gjennomførte disse pilotene, var Innlandet fylkeskommunes eiendomsseksjon. Seksjonssjef Løvjomås forteller at daværende Hedmark fylkeskommune dro stor nytte av sin deltakelse i EFFECT4Buildings. Dette til tross for at entreprenøren ikke oppfylte sparegarantien.

– Vi fikk kartlagt energibesparelser verdt 4 gigawattimer i bygningsmassen, og vil benytte resultatet i vårt videre arbeid med energisparing, forteller Løvjomås.

Malene prosjektet har utviklet gjør det enkelt for byggeiere å implementere løsningene, og flere norske kommuner har fattet interesse. En av disse er Aurskog-Høland kommune i Viken, som blir den første i Norge til å gjennomføre den nye modellen med samspill i den innledende fasen.

Har skapt blest som kan føre til handling

Lindseth er glad for å se at mange norske kommuner, samt alle EPC-leverandører, kjenner til den nye verktøykassen som EFFECTS4Buildings har utviklet. En E4B-undersøkelse blant byggeiere og andre interessenter viser at det også internasjonalt i Østersjø-regionen nå er god kjennskap til de nye foreslåtte prosedyrene for gjennomføring av EPC som redskap. 86 % av de spurte er dessuten fornøyde med verktøykassen som Innlandet har ledet utviklingen av.

– Dette lover bra for fremtiden, mener Lindseth, som avslutter med å minne om hvor avgjørende energisparing er for klimaet:

– Hver kilowatt spart betyr lavere klimagassutslipp.

EFFECTS4Buildings sin endelige rapport kommer 31. mars og samarbeidet kan følges HER.

På Innlandets hjemmeside kan du lese om og finne den nye gjennomføringsmodellen for EPC.