Kategori: Østersjøprogrammet

Distance LAB utvikler verktøy som gjør hjemmekontor mer lønnsomt og effektivt

Vi lever i en tid hvor hjemmekontor og annet fjernarbeid er en avgjørende del av våre profesjonelle liv. I prosjektet Distance LAB fordyper en gruppe eksperter seg i de utfordringene dette medfører med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet. De har som mål å utstyre små og mellomstore bedrifter, næringslivsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner med interkulturelle ferdigheter. Dette skal i sin tur føre til at deres ansatte kan jobbe hjemmefra på en mest mulig effektiv måte. I neste steg skal Møre og Romsdal fylkeskommune teste ut verktøy blant flere regionale aktører.

Vil bedre mental helse for arbeidsinnvandrere

Utvikler arbeidshelse og -sikkerhet i land i Østersjøen Prosjektet «Mental Health Matters» har som mål å gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å bidra til bedre arbeidshelse og -sikkerhet, samt utvikle…

Nye forretningsmodeller for matprodusenter

Norsk partner forventer å sette sider og ost på kartet Norsk partner i prosjektet er HANEN. Dette er en bransje- og markedsorganisasjon for alle virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske…

Tydelig budskap om Interreg til ny statssekretær i KDD

Forfatter: Ann Irene Sæternes Gunn Marit Helgesen, nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum og styreleder i KS, la vekt på betydningen av Interreg for lokal og regional utvikling og prosjektsamarbeid med Europa…

Stor interesse for samarbeid i Østersjøregionen

88 søknader konkurrerer om finansiering Det kom inn 88 søknader i andre utlysning for hovedprosjekter (core projects) i Interreg Østersjøprogrammet. Programmet har tre hovedprioriteringer. Prosjekter som ønsker støtte må bidra…

Østersjøprogrammet – Core Projects

Organizer: Interreg Baltic Sea Region Nettside: https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/ Start: 08. februar 2022Frist: 26. april 2022 Although the official opening of the call is scheduled for 8 February 2022, all applicants interested in core…

Side 1 av 5
12345