Digital integrering fra Brønnøysund til Baltikum

DIGINNO-prosjektet tok slutt i desember 2020, men arbeidet for økt digitalt samarbeid på tvers av landegrenser i Østersjøregionen fortsetter gjennom nye delprosjekter.

DIGINNO-prosjektet startet sitt arbeid i oktober 2017 og var resultatet av et digitalt innovasjonsnettverk som ble opprettet som en del av Østersjøstrategien. Prosjektet skulle svare ut tre hovedutfordringer for økt digital integrering på tvers av Østersjøregionen:

Den norske representanten i prosjektet er Brønnøysundregistrene. Fire arbeidsstrømmer ble prioritert i DIGINNOs arbeid, hvor Brønnøysundregistrene spesielt tok del i arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester som tjener bedrifter, på tvers av land.

Et talende eksempel: digitalisering av fraktbrev

Denne norsk-involverte arbeidsstrømmen produserte analyser av bruksområder for økt digitalisering av offentlige tjenester til bedrifter. Potensialet av å digitalisere fraktbrev for transport av varer var ett av de praktiske fokusområdene. Bruker vi DIGINNOs påfølgende analyse av fraktbrev som eksempel, ser man at digitalisering kan ha vesentlig betydning for privat næringsliv på tvers av Østersjøregionen.

Innen transport av varer gjør nemlig ulike lands papirbaserte løsninger for fraktbrev at grensekryssing tar unødig lang tid, og krever at papirer blir skrevet ut og skifter hender flere ganger. Å digitalisere kryssingen av grenser med varer på tvers av Østersjøregionen vil dermed bidra til en mer effektiv logistikk, og kan gi konkurransefortrinn for regionen.

Basert på analysens funn anbefaler DIGINNO-prosjektet derfor at land i Østersjøregionen går sammen om å lage et felles system for digitale fraktbrev.

Praktisk anlagte anbefalinger som denne, gjennomført av DIGINNO innen en mengde fokusområder, støtter alle opp om målet om økt digitalt samarbeid på tvers av Østersjøregionen.

Utvider samarbeidet

Nå som moderprosjektet DIGINNO er avsluttet, og beste praksis-løsninger deles, videreføres og konkretiseres hovedprosjektets mål gjennom spin-off-prosjekter.

Arbeidet som Brønnøysundregistrene deltar i, videreføres gjennom spin-off-prosjektet DINNOCAP. Gjennom 2021 hjelper DINNOCAP industrien, offentlig sektor og små- og mellomstore bedrifter å følge DIGINNOS anbefalte fremgangsmetoder for økt digitalisering på tvers av regionen.

Et vesentlig nytt mål er inkluderingen av Russland i prosjektet, som vil kunne spre DIGINNOs anbefalte metoder til et nytt, stort marked.

I 2022 vil prosjektet gjøre opp status, se på suksesshistoriene, og utvide og konkretisere verktøykassen av tiltak som virker. Da vil enda flere enklere kunne ta del i digitaliseringen av Østersjøregionen.