Kategori: Øresund-Kattegat-Skagerak

Deler resultater fra Interreg-program

Her kan du lese om kampanjen. Denne artikkelen ble først publisert på Agder fylkeskommune in nettside den 07.06.2024. Data og resultater fra 88 prosjekter i Sør-Skandinavia Til sammen 88 prosjekter…

Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor? Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad i februar.…

Skal avdekke synstap før vi vet det selv

Hovedmål i prosjektet på kort sikt er å skape ny kunnskap gjennom utprøving av løsninger med effekt på folks synshelse og dermed også deres livskvalitet. Det skal utvikles teknologi som…

Side 1 av 2
12