Deler resultater fra Interreg-program

I disse dager velger EU-medlemslandene nye representanter til Europaparlamentet. I denne sammenhengen vil Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak dele sine prosjektresultater i en kampanje på sosiale medier. Gjennom å dele resultatene ønsker man å hjelpe aktører med å søke midler – og å vise innbyggerne hvilken nytte Interreg-programmet har bidratt til.

Her kan du lese om kampanjen.

Denne artikkelen ble først publisert på Agder fylkeskommune in nettside den 07.06.2024.

Data og resultater fra 88 prosjekter i Sør-Skandinavia

Til sammen 88 prosjekter har bidratt til blant annet utvikling av helsevesenet, grønn omstilling og bærekraftig transport i til sammen 14 regioner i Sør-Skandinavia.

Interreg-programmet har samlet data og historier fra prosjektene, og et interaktivt kart viser hvor mange EU-midler som har gått til aktører i hver enkelt region. 

Magnus Schönning. Programsjef for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Vi arbeider for å fremme samarbeid på tvers av nasjonale grenser. Samfunnsproblemer stopper jo ikke ved grensen, og det gjør ikke løsningene heller, sier Magnus Schönning, programleder for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Han fortsetter:  

Som EU-program er vi til for regionene og deres befolkning, og hjelper interesserte med å søke finansiering. Det er politikerne i regionene som bestemmer hva man skal kunne søke midler til. 

Agder fylkeskommunde deltar i tre prosjekter

Agder fylkeskommune deltar sammen med andre aktører fra Agder i tre prosjekter under dette Interreg-programmet:  

To fylkespolitikere fra Agder er representert i beslutningskomiteene for Interreg-programmet.  

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak investerte fra 2014 til 2020 138,5 millioner euro i samfunnsutviklingsprosjekter i de tre skandinaviske landene. 

Kontakt

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@ofk.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak