Kategori: Gode eksempler

Samisk hjelpetelefon for bedre folkehelse

Bedre folkehelse for innbyggere i Sápmi Interreg prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sápmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker,…

Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland

Styrke motstandsdyktighet mot trusler Det overordnede målet er å styrke og utvikle Innlandet og Värmlands forsknings- og innovasjonskapasitet innen cyber- og samfunnssikkerhet. Hensikten er å styrke grenseregionenes konkurransekraft og motstandsdyktighet…

Samarbeidsprosjekt kjemper mot ensomhet

Forfatter: Walter Norman Wehus Arendal kommune ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Samarbeidsprosjekter som dette gir økt kunnskap og forståelse, nye perspektiver, inspirasjon til alternative løsninger, og innovasjon og drivkraft til å…

Revitalisering av skoltesamisk språk og kultur

Avdekker behov til vitalisering av skoltesamisk språk Målet med prosjektet er å avdekke behov og forventninger til aktivitetene i prosessen med å revitalisere kultur- og språk ved å samarbeide med…

Nye forretningsmodeller for matprodusenter

Norsk partner forventer å sette sider og ost på kartet Norsk partner i prosjektet er HANEN. Dette er en bransje- og markedsorganisasjon for alle virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske…

Side 1 av 23
12345...23