Fylke: Telemark

MARKIS

MARKIS vil etabablere rammer for et skandinavisk maritmt samarbeid som kan bidra til å beholde og skape nyen arbeidsplasser innenfor blant annet maritim miljøteknologi og gjøre Skandinavia ledende på dette området.

Kulturmiljøer

Forprosjektet med mål om å gjennomføre en markedsanalyse og utvikle et partnerskap av reiselivsbedrifter med tanke på å utforme en effektiv prosjektorganisasjon for et hovedprosjekt.

Side 2 av 2
12