SWOT (Analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak-området)

Målet er å identifisere felles utfordringer, muligheter og løsninger innenfor disse områdene. Resultatet av analysen skal formidles til Styrekomitéen for Kattegat/Skagerrak-delprogrammet, for å får et bedre grunnlag å treffe beslutninger når det gjelder framtidige temaer og prosjekter i programmet.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

03.08.2011 - 30.06.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 118908 Kjell

Total: 149.454 €

Mer om prosjektet