SOROS – Scandinavian Ocean Radar Observing System

Prosjektet vil opprette kontakter med berørte myndigheter/organisasjoner/aktører som for eksempel kyst- og havmiljørelaterte myndigheter, forsvaret, grunneiere m. fl. Det finns et behov for å kartlegga de ulike forutsetningene i regionen og skape et beslutningsgrunnlag for beslutningstakere. Det innebærer bl.a. å kontakte leverandører, synfare steder for radarbruk samt lage en kravspesifikasjon.

Norsk prosjekteier

Meteorologisk institutt

Prosjektperiode

01.04.2012 - 30.11.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 111377 Kjell

Total: 116 588 €

Andre partnere

Danmarks meteorologiske institut