Fellesnordisk sekretariat for implementering av e-mobilitet i ØKS-regionen

I Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen finnes det i dag et stort og utnyttet potensial for implementering av elbil-løsninger, såkalt e-mobilitet. Til tross for at emobiltetsløsninger i mange situasjoner er konkurransedyktige med fossile transportløsninger, mangler mange kommuner og regioner ressurser til å implementere løsninger for emobilitet.

Samlet har regionen behov for å utveksle kunnskap og beste praksis om konsepter, effektive partnerskap, samarbidsmuligheter, Total Cost of Ownership (TCO), skatte- og avgiftsforhold og andre relevante tema.

Samtidig finnes det foregangskommuner i Norge, Sverige og Danmark som har iverksatt ulike tiltak for å implementere og fremme emobilitetsløsninger. Disse mangler et sentralt organ som kan spre kunnskap og erfaringer som allerede ligger spredt i ØKS-regionen. Prosjektet har som mål å opprette et sekretariat som hjelper kommuner og regioner med å implementere emobilitetsløsninger. Gjennom opprettelsen av en plattform for e-mobilitet skal fem kunnskapsnettverk samle inn og bearbeide gode eksempler på vellykket implementering av emobilitetsløsninger. Kommuner og regioner skal gis direkte assistanse med utgangspunkt i konkrete behov, ønsker og ambisjoner. Videre skal det opprettes et nettverk som skal kartlegge og analysere ulike rammebetingelser, og hvordan disse enten fremmer eller er til hinder for mer bruk av elektriske kjøretøy. Nettverket skal arbeide for å skape gunstigere rammebetingelser for elektriske kjøretøy.

Prosjektet retter seg i tillegg direkte mot alle i ØKS-regionen som eier eller vurderer å skaffe seg elbil.

Prosjektets målsetninger:

  • Kontakt med 300 kommuner og regionale myndigheter som skal utfordres på strategi og planer for e-mobilitet.
  • Gjennomført besøk og kartlegging i 100 kommuner.
  • Ferdig strategi og beslutning om implementering av e-mobilitet i 50 kommuner.
  • Caser og beste praksis identifisert og beskrevet gjennom fem kunnskapsnettverk.
  • Kartlegging av rammebetingelser i Norge, Sverige og Danmark.

Forventede resultater:

  • Bedre utnyttelse av eksisterende rammevilkår og formidling av støtteordninger til el-kjøretøy.
  • Tredobling av elkjøretøy i kommunal sektor (2014 – 2018).
  • Tidobling av tester og demonstrasjonsforsøk med el-/hybridbusser.
  • Drift av el- og plug-in hybridbusser i alle tre land.
  • 1 – 2 konferanser per år.

Norsk prosjekteier

Norsk Elbilforening

Prosjektperiode

01.11.2015 - 31.10.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 645 188 Kjell

Total: 1 840 078 €

Andre partnere

Power Circle