NØKS – Nærskipsfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak (forprosjekt)

NØKS vil arbeide med systemutvikling av miljøvennlige transportløsninger langs regionens to korridorer for sjøtransport: Den vestre korridoren Oslo-Kristiansand og den østre korridoren Oslo-Malmø/København. Utgangspunktet er en hypotese om at havet som transportvei vil bli valgt, hvis de riktige systemene utvikles og tilrettelegges. En annen hypotese er at den nyeste teknologien ikke er utnyttet i etableringen av et effektivt transportsystem på havet.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Vestfold

Kontakt

  • Kragh, Jørn

    Høgskolen i Vestfold

    +47 33 03 11 73

    Send e-post

Prosjektperiode

15.09.2013 - 15.09.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 347458 Kjell

Total: 237 485 €

Andre partnere

EMUC (Europas Maritime Udviklingscenter)
Vestfold Fylkeskommune
Telemark Fylkeskommune
Innovatum
Svenskt Marintekniskt Forum