SMIL(E)

SMIL(E) skal bidra til å øke interessen for realfagsutdanning gjennom å ta i bruk nye metoder, materialer og miljøer for undervisning og inspirasjon innenfor de naturvitenskaplige fagene.

Resultatene fra prosjektet skal samles i en egen kunnskapsbank og aktivt distribueres til undervisningsinstitusjoner i regionen. Målet er å styrke rekrutteringen til realfagsyrker.

Norsk prosjekteier

Telemark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 2205694 Kjell

Total: 4.012.308 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Høgskolen i Telemark
Universitetet i Oslo
NHO Telemark
Skien kommune
Gjerpen barneskole
Kragerø kommune
Sannidal ungdomsskole
Region Halland
Varberg kommune
Silkeborg kommune
Naturvidenskabernes Hus
VIA University College
Læreruddannelsen i Silkeborg
Silkeborg Tekniske Gymnasium
Rønde Gymnasium
Bjerrringbro Gymnasium
Region Midtjylland