Biogass 2020

Skandinavia har en unik kombinasjon av landsbygd og byer, industri, matproduksjon og et svært gunstig innovasjonsklima. Alt dette er forutsetninger for å øke produksjonen av lokalprodusert fornybar energi. Gjennom å legge til rette før økt bærekraft og større sysselsetting skal Biogass 2020 legge til rette for at Skandinavia blir best i verden på biogass. Prosjektets hovedmål er å utvikle en skandinavisk plattform der ulike aktører kan vokse i fellesskap.

Prosjektet har som mål å samle spredt kunnskap om biogass på en grenseoverskridende, sterk og felles plattform. Målet er å skape synergier og nye samarbeid som utvikler kunnskap om biogass, og å legge til rette for bærekraftig produksjon og økt etterspørsel.

Gjennom grenseoverskridende samarbeid har Øresund-Kattegat-Skagerrak-området gode forutsetninger for å nå den kritiske masse som er nødvendig for å skape et velfungerende marked for biogass. Gjennom et bredt partnerskap skal Biogass 2020 jobbe med hele verdikjeden – fra substrat til anvendelse.

Biogass 2020 arbeider mot tre spesifikke målsettinger:

  • Større investeringer i produksjon og bruk av biogass.
  • Mer samarbeid om ny teknologi, verktøy og metoder.
  • Økt anvendelse av biogass, særlig i transportsektoren og innen kraftproduksjon.

Gjennom prosjektet skal det utvikles kreative og effektive partnerskapsformer mellom aktører fra næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og utviklingsmiljøer. Biogassplattformen skal i løpet av prosjektperioden gå fra en etableringsfase til kontinuerlig drift. Plattformen skal fungere og utvikles også etter prosjektets levetid. På lang sikt skal erfaringene og resultatene som skapes gjennom prosjektet legge grunnlaget for fortsatt utvikling og samarbeid mellom aktørene.

 

 

 

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 9 892 198 Kjell

Total: 4 730 951 €

Prosjektnettside

http://www.biogas2020.se

Andre partnere

Høgskolen i Telemark, OREEC, Lister Nyskaping, SeaWeedProduction, Ocean Forest, Bioforsk, Oslo kommune, VEAS, Komunförbundet Skåne, Koncernkontoret Region Skåne, Högskolan Halmstad, Energiforsk AB, SLU, Högskolan Borås, Högskolan Väst, JTI- Institut för Jordbruks- och Miljöteknik, Region Västra Götaland, Fyrbodals Kommunalförbund, Kungliga Tekniska Högskolan, Hushållningssällskapet Skåne, Skive Kommune/Energibyen Skive, Aarhus Universitet AU Herning, Agro Business Park A/S, Gas2move, HMN Naturgas I/S, Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, Samsø Kommune, Fredrikssund Kommune, Nomi.