SMILE II – Science and Math in Learning Environments (forprosjekt)

Interessen for de naturvitenskaplige fagene i skolen har minsket noe som har resultert i en uro for at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft innenfor de tekniska/naturvitenskaplige yrkene i framtiden. Forposjektet Science and Math in Learning Environments – SMILE II skal jobbe med å formulere et hovedprosjekt som fokuserer på å øke interessen for disse fagene blandt barn og unge.

Norsk prosjekteier

Telemark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.05.2014 - 31.10.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 75810 Kjell

Total: 66 000 €

Andre partnere

Naturvidenskabernas Hus A/S
Högskolan i Halmstad